Opret gratis profil nu
og glæd dig til invitationer,
gode tilbud og nyheder


 
Kulturkalender
Kulturens Venner ApS
Off. reg. CVR 29 42 33 69
Om Kulturens Venner
Private grupper
Send en mail. Hurtigt svar. 
 
Aabenrå
- Krusaa - Løjtland
- Seværdigheder
- Web oplevelser
Aabenraa.dk - kommunens hjemmeside
Visit Aabenraa - turistinformation
Wikipedia - om byen. God læsning.
Seværdigheder - attraktioner - oplevelser 

Velkommen til Aabenraa, som ligger centralt i det østlige Sønderjylland, med kort afstand til den dansk-tyske grænse. 
Hovedveje samles  ved Aabenraa og den sønderjyske motorvej ligger få kilometer borte..

Aabenraa Kommune er landets 8. største og har et indbyggertal på ca. 59.081 sjæle, heraf bor 15.814 personer i Aabenraa.

Aabenraa havde gennem 1600- og 1700-tallet sejlskibe på verdenshavene, som gav velstand hjemme i moderbyen.
Skibsrederne byggede købmandsgårde og borgerhuse, og håndværksfagene udviklede sig og befolkningen voksede.
Det historiske købstadsmiljø er smukt bevaret, der er små gader med toppede brosten og huse fra de forrige århundreder.
Da sejlskibstiden sluttede omkring 1880, gik det økonomisk og befolningsmæssigt tilbage for Aabenraa og andre provinsbyer.

Strandpromenaden langs Flensborgvej er en attraktion for byen. Det er en flot køretur og vidunderligt at promenere og jogge her. 
Gennem flere århundreder var her havnekaj, hvor de store sejlskibe tidligere lagde til.
Ved strandpromenaden ligger Højskolen Østersøen med en flot udsigt over fjorden. Højskoler i Danmark
Byvåbnet er tre markreller, som viser Aabenraa's tilklytning til havet.

Velkommen - kom gerne og få mere information.
Visit Aabenraa Turistbureau
Storegade 20 - i hjertet af byen. Storegade er en af Danmarks længste gågader.

Lidt historie
Navnet "aabenraa" betyder aaben strand - altså med aa i stedet for å.
Der er lang tradition for at bruge aa i stedet for å om stednavne i Danmark.
Sønderjylland var tysk fra 1864 til 1920. Endelig blev Sønderjylland igen dansk den 15. juni 1920. Det var en glædelig begivedhed.
Den tyske besættelse under Anden Verdenskrig gjorde ondt, men siden da har de dansk-tyske relationer været rigtig gode. Vi må glemme de onde år og glæde os over fremtiden.
Hærvejen ligger ikke langt fra Aabenraa, hvilket vidner om byens historiske betydning - for oksetransporterne ned gennem Jylland.


Storkommune - Aabenraa blev ved sidste kommunalreform i 2007 til storkommune med 59.089 borgere. Kommunen omfatter Kliplev, helt ned til grænsen med Kruså og Padborg, Løjtland og sydøst mod Sønderborg.
Byrådet består af 31 medlemmer i de 7 opstillede partier.
Byrådet

Vægtere: Tag med vægterne rundt i Aabenraa ligesom i gamle dage. 
Følg vægteren på den traditionsrige aftentur gennem Aabenraa´s gamle bydel og vægterne synge timeversene fra Thomas Kingo's "Vægtersangen".
Se mere her

Middelaldermarked
Hvert år afholder Aabenraa Middelalderlaug et middelaldermarked med demonstration af gamle håndværk, ridderslag og salg af historisk inspireret mad og drikke. Afholdes i en weekend i begyndelsen af august.
Der er ikke fundet nogen hjemmeside for Middelalderlaug og marked.

Kunstmuseet  Brundlund Slot - blev etableret som selvstændig kunstmuseum i 2007. Samlingerne var tidligere  udstillet på Aabenraa Museum, men blev udskilt som selvstændig museum og samlet på Brundlund Slot.
Brundlund Slot's historie går tilbage til 1400-tallet. Der er sket mange til og ombygninger gennem århundrederne og Brundlund Slot var amtmandsbolig indtil 1997.
Museets samlinger lægger vægt på sønderjyske kunstnere, historiske temaer og samtidskunst. Samlinger af Franciska Clausen og Eckersberg. Bør opleves når turen går til Aabenraa.
Wikipedia - museets hjemmeside   
Artikel om Brundlund Kunstmuseum


Aabenraa Kunst og Musikforening - venneskabsforening til Brundlund Slot.
Foreningen arrangerer udstillinger foredrag, koncerter, rejser m.v. Varieret program.
Klik på link og se mere


Ringridning er en fast tradition hvert år i den første weekend (torsdag-søndag) i juli måned.
Ringridning er oprindelig en rideturnering fra middelalderen, hvor ringridning var populær underholdning for de europæiske konge og fyrstehuse. Ved ringriderfesten i Aabenraa deltager ca. 300 ryttere i den krævende dyst, hvor man skal spidde den ophængte ring med sin lanse, mens hesten er i fuld galop.
Der afholdes også ringridning flere andre steder, bl.a. Søndernorg, Gråsten og Dragør.
Ringridning 2019 er 5. - 8. juli 2019. Velkommen.
Sild og jazz på Lansen lørdag 30. juni. Læs mere
Aabenraa Ringridnings hjemmeside


Museum Sønderjylland - alle museer i Sønderjylland har en samlet administration og hjemmeside - "MSJ - Museum Sønderjylland".
Det er alle museer, kunstmuseer og slotte - ordnet på en hjemmeside med informationer om til alle museer, kunstsamlinger og særudstillinger.
Hjemmeside

Kulturhistorie Aabenraa - Aabenraa Museum.
I den røde museumsbygning finder du i dag historien om den søfart, der gennem 17- og 1800-tallet prægede købstaden Aabenraa. Den dybe fjord med gode muligheder for søfart skabte grobund for store træskibsværfter og gjorde Aabenraa til Sønderjyllands maritime centrum.
Se "Nybølmanden" - et berømt skeletfund fra bronzealderen.
Museet råder over en af landets største samlinger af skibsmalerier, skibsmodeller, flaskeskibe og oversøiske genstande.
Oså en stor samling af genstande fra Afrika, Sydamerika, Stillehavet og sømandssouvenirs fra England, Tyskland, Kina og Japan.
H.P. Hansensgade 33. Tlf. 65 370 805.
Kulturhistorie Aabenraa - Googlemap

Skt. Nikolaj Kirke - ligger i den middelalderlige bydel. En ganske stor kirke opført i 1200- of 1300-tallet. Korskirke og opført i munkesten.
Wikipedia - om Skt. Nikolaj Kirke Aabenraa
Hjemmeside - Aabenraa Sogn


Helgen Skt. Nikolaj - er opkaldt Skt. Nikolaus, der biskop i Myra (nuværende Tyrkiet) - tilbage til 400-tallet e. Kr. Han er skytshelgen i Rusland, Grækenland  og på Sicilien og tillige skytshelgen for flere ehvervsgrupper bl.a. fiskere og søfolk. Børn identificerer mest Skt. Nikilaus som julemanden.
Mere end 2.000 kirker er i verden er indviet til ham, heraf 400 kirker i England 
I Danmark findes 21 Skt. Nikolaj Kirker, som var helliget ham i katolsk tid.
Nikolaj Kirker i Danmark - på Wikipedia
Skt. Nikolaus biskop - på Wikipedia

Skt. Jørgens Kirke - i den nordlige del af Aabenraa. Kirken er opført 1903-04 og blev overtaget af Frimenigheden i 1948. Kirken er prægtig med sine glasmosaikker, krucifikser, skulpturer oliemaleri.
En "frimenighedskirke" en betegnelse for en menighedsdannelse udenfor folkekirken, men som i modsætning til frikirkerne er forpligtet på de evangelisk-luthersk bekendelser ligesom Folkekirken. Læs videre på Wikipedia
Visit Aabenraa om Skt-Jørgens Kirke.

Aktiv ferie
Aabenraa er velegnet til aktiv ferie. Der ligger 3 golfbaner i oplandet, det er bl.a. Aaberaa Golfklub.
Der arrangeres havfisketure Havfiskeri Aabenraa.
Fiskeri i søer "put and take" - er meget populært. Der er faktisk 18 fiskesøer i Syd- og Sønderjylland, bl.a. Rødekro LystfiskeriHjemmeside Putandtake har informationer om alle fiskesøer i Danmark.
Der er Aabenraa Roklub for at sejle i kano/kajak. Så der er absolut gode muligheder for en aktiv ferie i Aabenraa.

Aabenraa web oplevelser
Aabenraa Ugeavis - nyheder fra byens daglige liv og erhverv.
Tripadvisor: De 10 bedste restauranter i Aabenraa.
Fremtidens Aabenraa; Som byen måske ser ud år 2025.
Tripadvisor: Forslag til seværdigheder i Aabenraa
Der Nordschleswiger - tysk sproget avis i Sønderjylland
Jyske Vestkysten - nyheder om Aabenraa
Aabenraa Revyen - spiller hvert år på Folkehjem
I 2018 fyldte revyen 30 års jubilæum.
Sydtrafik - busser i Sønderjylland 
Danmarks købstæder - om Aabenraa.
=>4

Løjt Land
Et uhyre populært ferieområde er Løjt Land, halvøen nord for Aabenraa Fjord. Løjt Land består primært af kuperet landskab, idylliske hulveje, smukke gamle huse med stråtage samt de typiske sønderjyske dobbelthuse.
Fra Løjt Land sejler en lille færge til Lillebælts smukkeste ø Barsø med dens uberørte og særprægede natur. Sagnet fortæller, at der i vikingetiden boede en grum og krigerisk høvding ved navn Bars på øen. Deraf navnet Barsø.
Naturstyrelsens side  -  Googlemap for Løjtland  -  Løjtlandportalen

Virksomheder

Det store elektricitetsværk Enstedværket er for gammel og utilsvarende, så det lukkede pr. 1. januar 2013.
Der foregår en udviking på området. De såkladte blok 2 og blok 3 er nedrevet, men der er plads til nye industrier og boliger.
Jyske Vestkysten har den gode historie.
Marcussen & Søn Orgelbyggeri - ligger i Aabenraa.

Krusaa og Padborg
Krusaa ligger på hovedlandevejen mellem Flensborg og Aabenraa, og Krusaa fik nyt liv efter Genforeningen i 1920, som grænseby mellem Danmark og Tyskland.
Den fysiske Danmark-Tyskland grænse fungerede indtil 2001 med en toldstation i Krusaa og i Padborg.
Schengensamarbejdet har åbnet Europas grænser, så enhver frit kan køre over grænsen. Hvor de tidligere toldbygninger lå, er der nu en græsplæne.

Dansk-tysk
I et grænseland vil der altid være mennesker, som historisk tilhører en nationaltet og bor på den anden side af grænsen. Gennem tusind år har den dansk-tyske grænse ligget ved Ejdern - floden, som ligger mellem Slesvig by og Husum på Vestkysten.
Området mellem Ejdern og Kongeåen har altid heddet Slesvig, opdelt i Nordslesvig og Sydslesvig. Med indførelsen af Grundloven i 1849 ønskede Danmark, at Grundloven skulle gælde til Ejdern. Det modsatte tyskerne sig, og dermed blev krigen 1864 en realitet.
Danmark led nederlag i krigen og Nordslesvig blev tysk. Ved en folkeafstemning den 15. juni 1920 blev Nordslesvig stemt hjem til Danmark.
Dansk og tysk kultur mødes i gænselandet. I Aabenraa møder vi også den tyske kultur, her findes tyske børnehaver, skoler og et gymnasium. Der er tyske foreninger og avisen der Nordschleswiger fungerer endnu.
I Flensborg møder danske børnehaver, skoler, foreninger og Flensborg Avis. Duborgskolen i Flensborg er omdrejningspunktet for dansk sindet sprog og kultur i byen.
Der bor 15.000 mennesker i Sønderjylland, som tilhører det tyske mindretal. Det er 6% af befolkningen.
Der
Syd for Flensborg ligger Jaruplund Højskole, som også byder på dansk sproget undervisning om Slesvigs kultur og natur.
Deutsches Museum Nordslesvig - ligger i Sønderborg. Hjemmeside
Den årlige dansk-tyske fest på Knivsbjerg foregår i juni måned hvert år. Kninvsbjerg er 97 meter høj bakke nord for Aabenraa.

 
Oplev andre byer i Sønderjylland
Haderslev
Sønderborg
Tønder
Ribe
Kolding

  Mangler der gode informationer eller forkerte oplysninger.
  Send gerne en mail

 

Nyhedsbrev
Din mailadresse her under:
og glæd dig til invitationer,
gode tilbud og nyheder

 


Kulturkalender
Kulturens Venner ApS
CVR: 29 42 33 69
Send en mail - hurtigt svar