Opret gratis profil nu
og glæd dig til invitationer,
gode tilbud og nyheder

Forsiden - begynd her

Kulturweekend
Spørgsmål: Kontakt os og få hurtig svar
 

Næstved
- seværdigheder
- Herlufsholm
- herregårde
- Karrebæksminde

 

Næstved - kommunens website
Visit Næstved - turistinformation
Wikipedia - om Næstved

Din næste ferie kunne måske være til Næstved, som byder på Sjællands flotteste natur og historiske oplevelser.
Her mødes fortid og nutid på smukkeste vis.
Herlufsholm og hele herregårdslandet med de pragtfulde herregårde og godser: Gavnø Slot, Gisselfelt, Holsteinsborg og Sparresholm, kirker  og meget mere.
Handelen i Næstved er også værd at nævne. Næstved Storcenter byder på Føtex og utallige specialbutikker.
Næstved Storkommune rummer 83.883 indbyggere, heraf bor 43.406 sjæle i Næstved.

Velkommen til Næstved. Læg gerne vejen forbi:
Turistinformationen - Banegårdspladsen -
Næstved. Tlf. 55 72 11 22

Sydkyst Danmark - er turistsamarbejdet mellem Næstved, Vordingborg og Møn.
Når navnet Sydkyst nævnes, så tænker vi nok på charterferie ved Middelhavet.  
Men vi behøver ikke rejse så langt for at få gode oplevelser.
Danmarks sydkyst natur byder på utallige fjorde, bugter, vige, øer, halvøer, strande, sommerhuse og meget mere.
Danmarkshistorien begynder i Vordingborg med det store borganlæg og Gåsetårnet. Danske konger ville forsvare mod sydlige naboer og de byggede stort.
Lej et sommerhus og oplev SydkystDanmark på den næste ferie.
Hent inspiration her 

Byvandring i Næstved
Axeltorv - det må være middealderbyens centrum. I tidligere århundreder tog omegnens bønder til byen for at sælge deres varer til byens borgere. Det skete på Axeltorv.
Flere danske byer bruger navnet Axeltorv om deres torve (handelspladser).  Hvorfor netop det navn ?
Jo - navnet stammer fra akselerne på bøndernes vogne, der kom til handelspladsen.
Helsingør har også et Axseltorv.

Fredede huse i Næstved - der er mange historiske, fredede huse i centrum og omegnen.
Apostelhuset (Riddergade 5A)  -  Købmandsgården (Brogade 2)  -  Den gamle Rytterkaserne (Grønnegade 10) - Her holdt Garderhusrerne til inden de flyttede i 2002.
Dom & Arresthuset  -  Dom & Arresthuset (Hjultorvet 2) - Helligåndshuset Ringstedgade 4A.
Også flere af omegnens præstegårde og herregårde er fredede, det er bl.a. Gavnø Slot.
Wikipedia - om fredede huse i Næstved
Byens ældste, bevarede rådhus stammer fra ca. 1500. Det tidligere rådhus fra 1855-56 er opført i nygotisk stil af Gottlieb Bindesbøll. Begge bygninger er også fredet.

Sankt Mortens Kirke - står som en gotisk munkestensbygning med høje slanke vinduer, men rummer i både kor og skib murværk fra ca. 1200. Tårnet er sengotisk, mens to våbenhuse i tidlig nygotik er føjet til ved en restaurering 1857-59.
Inventaret omfatter en malmstøbt døbefont fra 1515 og flere værker af Næstveds berømte billedskærere Abel Schrøder d.æ. og d.y. Sidstnævnte, der omkring 1664 leverede den pragtfulde altertavle i bruskbarok, var i 42 år også kirkens organist.
Skt. Mortens Kirke - hjemmeside
Wikipedia - om Skt. Mortens Kirke

Sankt Peders Kirke er en højgotisk, treskibet langhusbygning fra første halvdel af 1400-tallet med et imponerende, polygonalt korparti fra omkring 1375. Kirkens murværk rummer rester af mindst en tidligere kirke på stedet. Ved en gennemgribende restaurering 1883-85 fremkom et kalkmaleri af Valdemar Atterdag og dronning Helvig, sikkert malet straks efter kongens død 1375. Inventaret omfatter bl.a. en fornem krucifiksfigur fra ca. 1250 og en malmstøbt døbefont fra 1502. Kirken er ualmindelig rig på gravminder fra især 1500-1600-tallet.
Skt- Peders Kirke - hjemmeside
Wikipedia - om Skt. Mortens Kirke

Herlufsholm - her lå engang et benediktinerkloster, med ved et mageskifte i 1560 overtog adelsmanden Herluf Trolle og Birgitte Gøye klosteret. De oprettede nu kostskolen Herlufsholm og i 1565 testamentede de godset til skolen.
Herlufsholm er en en privatskole, der modtager både dagelever og kostelever.
Herlufsholm ligger ved Susåen og omgivet af marker og skove. Man er velkommen til at benytte parken og skolens øvrige områder.
Herlufsholm - hjemmeside
Wikipedia - om Herlufsholm

Industrier i Næstved

Magle Mølle - papirfbrik - blev anlagt i 1875. De følgende år fabrikken var det Næstved største industri. En nyfabrik åbnede i 1935 og den lukkede i 1991.
Jernbanen kom til Næstved i 1870 og det betød stor vækst i industri og som person transport.
Næstveds industrihistorie kan læses her


Gavnø - prægtigt rokoko slot, med klosterkirke. Hovedbygning fra 1400-tallet, men ombygget flere gange i 1600- og 1700-tallet. Slottet fik sit nuværende udseende i 1755-58. Det har været i Reedtz-Thoots familieeje siden 1600-tallet. nuværende gør et stort arbejde for at vedligeholder og værner om slottet.
Et af Danmarks smukkeste rokoko-slotte og en vigtig del af Danmarks kulturarv. Slottet ejer ca. 1000 billeder og er Danmarks største malerisamling.
Gavnø Slotspark er blomsterpark og attraktioner.  
Gavnø Slot - hjemmeside
Wikipedia - om Gavnø

Andre godser og herregårde
Gisselfeldt
Bregentved
Holsteinsborg

Næstved web oplevelser
Mærk Næstved - oplevelser og kalender
Sydsjællands Tidende - nyheder om Næstved
Dit Næstved - se hvad der sker i din by

Historie
Byen hed i 1145 Næstweth, i betydningen en by beliggende på et næs og -tved - en "rydning i skoven".
Næstvedegnen vidner om livlig aktivitet i oldtiden. Fra stenalderen findes adskillige gravhøje og stormandsgrave, de fleste beliggende i Saltsø Skov. Mange gravhøje er sløjfet pga. landbrugets udvikling i 1900-tallet. Fra yngre bronzealder er der gjort enestående fund af seks små figurer, det såkaldte Grevensvængefund. Fra romersk jernalder er fundet rigt udstyrede grave.
I vikingetiden lå ved Susåens udløb en landsby ved navn Store Næstved. Susåen gav læ for skibe og sejlads ind i landet. 800-tallet er den tid, hvor der opstod bydannelser i Danmark. Næstvedegnens landsbykirker blev opført i romansk tid, dvs. perioden ca. 1050 til 1150. Kirkerne blev opført af granitkvadre og kampesten. Kirkerne blev i den sene middelalder ombygget med bl.a. hvælv.
Fiskeri og handel var de vigtigste indkomster i middelalderen. I Hanseater-tiden var der en livlig handel med de nordtyske handelsbyer. Fra Næstved gik handelsveje, de såkaldte hærveje, mod Ringsted og København. Her er 'hær' i betydningen en skare af mennesker (handelsfolk).
I 1100-tallet blev der oprettet mange klostre i Danmark, disse var sikret indtægter fra bl.a. afladspenge. For indtægterne opkøbtes huse i byerne og gårde på landet. Således kom den katolske kirke i Danmark til at beherske det økonomiske liv i byerne.
I Næstved lå flere klostre, heraf blev Skovkloster det mest dominerende. Klosteret ophørte ved Reformationen i 1536, da alle klostre overgik til kronen.
De sydsjællandske landskaber er præget af godser, hvoraf flere stammer fra middelalderens voldsteder. Herlufsholm har rødder tilbage til 1135, da det blev grundlagt som et benediktinerkloster. Gavnø kendes fra 1231, grundlagt som et dominikanerkloster.
Svenskekrigene 1658-60 gik hårdt ud over Næstved, der kom i økonomisk krise i slutningen af 1600-tallet og hele 1700-tallet. I 1800-tallets begyndelse flyttede mange landboere til byerne. I midten af århundredet skete en vis industrialisering. Maglemølle Papirfabrik og Kählers Keramikfabrik var to af de vigtigste virksomheder.
Jernbanen blev i 1860?erne udlagt fra Roskilde via Køge til Næstved, der senere blev forlænget til Rødby og Gedser. I 1892 kom der jernbaneforbindelse fra Næstved til Slagelse, denne blev nedlagt i 1971. I 1924 kom jernbanen Næstved til Ringsted, den har som den eneste af De Midtsjællandske Jernbaner overlevet til nutiden.


 
 
 

Nyhedsbrev
Angiv din mailadresse her under og glæd dig til invitationer, gode tilbud samt nyheder
 


Kulturkalender
Jul
11:00
Carlsbergbyen - oplev den nye bydel - 4/7
Lørdag 4. juli kl. 11.00
Carlsbergbyen er en ny og supermoderne bydel, her kommer 8 højhuse, hvoraf det første Bohrs Tårn står færdig, en professionshøjskole, 22 forskerboliger, ny S-togsstation og meget mere.
1½ times historiefortælling med Carlsberg, 2 x generationer Jacobsen og
Jul
11:00
Nørrebro - oplev den selv - 6/7
Mandag 6. juli l. 11.00
Nørrebro er meget omtalt i medierne - positivt og negativt. Mest kendt for uro og ballade, nogen elsker Nørrebro og andre hader den. Medierne tegner et billede og virkeligheden er måske en helt anden. Kom med og oplev den selv.
Turen går også gennem Assi
Jul
11:00
Christianshavn - bag facaden - 6/7
Mandag 6. juli kl. 11.00
Christianshavn blev grundlagt af Christian 4. i 1618 og det er nu 400 år siden. Bydelen er aldrig brændt, så her finder vi oprindelige gader og huse. En byvandring om Christianshavn gennem 400 år. Spændende tur langs havnen, kanaler, historiske huse og meget
Jul
17:00
Vesterbro - før og nu - 7/7
Tirsdag 7. juli kl. 17.00
Vesterbro blev grundlagt efter 1850 som arbejderbydel. Siden da er der sket meget. Lejligheder og gårdmiljøer er renoverede og det er nu attraktivt at bo på Vesterbro.
Rundtur hvor vi hører om Vesterbro før og nu, om Dan Turell, om besættelsesårene og meget
Jul
10:45
Carlsbergbyen + frokost - 8/7
Onsdag 8. juli kl. 10.45
Sommertilbud
Carlsberg bryggeriet blev grundlagt i 1847 og så begyndte et eventyr om ølbrygning og 2 generationer af bryggerfamilien Jacobsen med venskab og fjendskab.
Carlsbergbyen er en ny
Jul
11:00
Vestre Kirkegård - nyere Danmarkshistorie - 14/7
Tirsdag 14. juli kl. 11.00
Vestre Kirkegård blev anlagt i 1870, den er Danmarks største kirkegård. Her hviler markante personligheder indenfor filosofi, kunst, musik og politikere. Særlig seværdig er 'DET RØDE HAV' hvor socialdemokratiske statsmænd hviler.
Skøn rundtur på
Jul
17:00
Assistens Kirkegården - kulturpersonliheder - 2/7
Torsdag 2. juli kl. 17.00
Københavnerne har begravet deres døde på Assistens Kirkegården i 260 år og det er begravet flere hundrede kulturpersonligheder, som nu er kulturminder.
Vi besøger ca. 25 gravsteder og hører gribende fortællinger om de kendte kulturpersoner og dere
Jul
10:45
Bakken omvisning - frokost 15/7
Onsdag 15. juli kl. 10.45
Historisk rundvisning på Bakken med teltholder Jørn Sigurdsson som guide, går vi rundt på Bakken og lytter til hans spændende historier og sjove anekdoter om den gamle forlystelsespark. Bliv overrasket.
Derefter dansk frokostbuffet + drikke på Restaur
Jul
11:00
Dragør - skipperbyen yderst på Amager - 19/7
Søndag 19. juli kl. 11.00
Dragør er skipperbyen yderst på Amager. Byen blev rig på saltede fisk og sejlskibe på verdenshavene. Herved opstod Dragør historiske bydel med de gulkalkede huse og brostensbelagt gader. Hør om de mange traditioner og den særprægede historie Tur genne
Jul
17:00
Nordhavn - ny bæredygtig bydel - 22/7
Onsdag 22. juli kl. 17.00
Nordhavn er en af Nordeuropas mest bæredygtige byudviklingsprojekter. Industrien er væk og en moderne og utraditionel ny bydel er vokset frem. Kendte arkitekter har her sat deres aftryk med moderne byggeri. Kom med på en spændende tur - oplev Københavns ny
Jul
11:00
Christianshavn - bag facaden - 23/7
Torsdag 23. juli kl. 11.00
Christianshavn blev grundlagt af Christian 4. i 1618 og det er nu 400 år siden. Bydelen er aldrig brændt, så her finder vi oprindelige gader og huse. En byvandring om Christianshavn gennem 400 år. Spændende tur langs havnen, kanaler, historiske huse og meg
Jul
16:00
Havnens nye broer - frisk tur - 29/7
Onsdag 29. juli kl. 16.00
Gåtur ( 3 km.) langs havnen og oplev havnens nye broer: Inderhavnsbroen, videre gennem Christianshavn, Cirkelbroen og den nye Lille Langebro..
Undervejs hører du om havnens bygninger, Christianshavn, historie og sjove anekdoter.
Corona: Max.
Aug
11:00
ssistens Kirkegården - kulturpersonligeder -
Onsdag 5. august kl. 11.00
Københavnerne har begravet deres døde på Assistens Kirkegården i 260 år og det er begravet flere hundrede kulturpersonligheder, som nu er kulturminder.
Vi besøger ca. 25 gravsteder og hører gribende fortællinger om de kendte kulturpersoner og der
Aug
11:00
Latinerkvarteret - middelalder - 6/8
Torsdag 6. august kl. 11.00
Latinerkvarteret er byens ældste kvarterer med rødder tilbage til middelalder, her ligger Universitet, Domkirken, Fiolstræde m.v. Fra Rådhuspladsen ad Vestergade, Nørregade og Krystalgade til Rundetårn. Hør om studenter, universitet, besøg i Domkirken
Aug
17:00
Voldparkerne - Københavns befæstning - 10/8
Mandag 10. august kl. 17.00
Voldparkerne var Københavns befæstning indtil 1850, som derefter blev en grøn oase - - omkring middelalderbyen. Det er bl.a. Ørstedsparken, Botanisk Have og Østre Anlæg. Hør om de nuværende parker, fæstningsanlæg og de nuværende parker.
I 1800
Aug
17:00
Valby - fortid og nutid - 10/8
Mandag 10. august kl. 17.00
Valby var engang en landsby udenfor København og Roskildevej gik gennem byen. I midten af 1800-tallet blev København industrialiseret og Valby voksede sammen med København. Vi kommer forbi Nordisk Film, ridderskolen, stationen, Jesuskirken, Valby Villakvar
Aug
10:45
Carlsbergbyen + frokost - 12/8
b>Onsdag 12. august kl. 10.45
Sommertilbud
Carlsberg bryggeriet blev grundlagt i 1847 og så begyndte et eventyr om ølbrygning og 2 generationer af bryggerfamilien Jacobsen med venskab og fjendskab.
Carlsbergbyen er en
Aug
11:00
Københavns Rådhus - kom indenfor - 12/8
Onsdag 12. august kl. 11.00
Københavns Rådhus fra 1905 og en arkitektonisk flot bygning at opleve. Arkitekten Martin Nyrup har også tænkt på finurlige dekorationer og udsmykninger, så det er en spændende bygning at opleve.
Kom med en rådhusbetjent rundt i det store hus, se b
Aug
11:00
Kvindeskæbner på Assistens - rig og farrig - 13/8 kl. 11.00
Torsdag 13. august kl. 11.00
Kom med rundt på Assistens Kirkegården og hør om kvinder gennem historien, de rige og kendte kvinder og kvinder som led en grum skæbne og døde fattig.
Skuespiller Dorte Persson fra Fruentimmerstours.dk har en stor viden om kvindeskæbner.
Pr
Aug
11:00
Mølleådalen - historisk tur - 14/8
Fredag 14. august kl. 11.00
Tag med på en historisk vandring gennem Mølleådalen og oplev de ældste industrianlæg i Danmark. Vi mødes ved Lyngby Station, hør kort om Lyngby og kirken og videre langs med Mølleåen. Hør om Bredeværk og andre industrianlæg undervejs.
GRATIS T
Aug
11:15
Tivoli omvisning + frokost - 15/8
Lørdag 15. august kl. 11:15
TIVOLI'S FØDSELSDAG

Tivoli blev grundlagt i 1843 lige udenfor byens volde. Det er nu 177 år siden og gennem årene sket meget. Hovedindgangen og Påfugleteatret fra slutningen af 1800-tallet, rutsjebanen fra 1912 og andre historiske bygninger. Tivoli
Aug
08:30
Sprogø - fantastisk tur med bus og guide - 16/8
Søndag 16. august kl. 8.30.
Enestående chance for at opleve Sprogø - midt i Storebælt. Lokal sprogøguide medfølger på den 3 timer ture rundt på Sprogø. Oplev Valdemar Atterdags fredede borg og naturen og dyrelivet.
Her lå et pigehjem fra 1923 - 1961, under forfærdelige fo
Aug
11:00
Rundetårns hemmeligheder - 16/8
Søndag 16. august kl. 11.00
Alle kender Rundetårn og har travet op til toppen og nydt udsigten.
Men kender du til Rundetårns historie og hemmeligheder.
Rundetårns omviser Erling Poulsen viser rundt i dette mærkelige tårn, som datidens befolkning nok så undrende til, da d
Aug
10:50
Jødisk byvandring - middelalderbyen- 18/8
>b>Tirsdag 18. august kl. 11.00
Middelalderbyen rummer mange historiske vidnesbyrd om jødisk handelsliv gennem 400 år. Med omviser fra Jødisk Museum får vi god og spændende tur gennem middelalderbyen, vi ser på huse, mindetavler og skriftegn og hører historien.
Pris 130 kr. - fo
Aug
11:00
Vestre Kirkegård - nyere Danmarkshistorie - 18/8
Tirsdag 18. august kl. 11.00
Vestre Kirkegård blev anlagt i 1870, den er Danmarks største kirkegård. Her hviler markante personligheder indenfor filosofi, kunst, musik og politikere. Særlig seværdig er "DET RØDE HAV" hvor socialdemokratiske statsmænd hviler.
Skøn rundtur p
Aug
17:00
Kirker, klostre og Hans Tausen - 18/8
Tirsdag 18. august kl. 17.00
Hans Tausen er vores danske reformator, som indførte Luthers lære i Danmark. Han opholdt sig en hel del i middelalderbyen, vi følger i hans fodspor og hans historie, det er ikke kedeligt Undervejs hører vi om kirker og klostre i middelalderbyen.
Forf
Aug
11:00
Christian 4. byvandring + frokost - 19/8
Onsdag 19. august kl. 10.45
Byvandring med Christian 4. som tema. Hør om hans liv, koner, mange børn og bygninger, som du ikke kender kongen. Fra Nørreport Station via Kongens Have og Rosenborg.
Pris 75 kr.
Frokost -turen slutter ved den populære frokostrestaurant UNDER
Aug
18:00
Frederiksberg Slot - prægtig barokslot - 19/8
Onsdag 19. august kl. 18.00
Frederiksberg Slot opført 1699-1703 og senere udvidet til dagens prægtige barokslot. Kom med indenfor på omvisning og se de prægtige sale, flagbastionen, pandekagekøkkenet, kirken, badekaret m.v. Grundig omvisning med intern medarbejder.
Frederiksber
Aug
10:45
Havnerundfart - byen fra søsiden - 23/8
b>Søndag 23. august kl. 10.45
Københavns Havn har skiftet ham fra industrihavn til fritidshavn med boliger og seværdigheder. Kom med på en havnetur, se de nye boligområder, moderne arkitektur, de nye og historiske bygninger. Fantastisk forandring.
2 timers havnerundt: Nordhavn, Sy
Aug
11:00
Landbohøjskolens Have - i fuld flor - 25/8
Tirsdag 25. august kl. 11.00
Landbohøjskolens Have blev anlagt i 1858 og er nutiden stadig en fantastisk oplevelse. Rundtur i haven med Kim Greiner og netop her i september står sommerblomsterhaven og rosenhaven i fuld flor.
Rundtur i Landbohøjskolens spændende have med historie
Aug
10:45
Bakken - spændende omvisning - 26/8
b>Onsdag 26. august kl. 10.45
Historisk rundvisning på Bakken med teltholder Jørn Sigurdsson som guide, går vi rundt på Bakken og lytter til hans spændende historier og sjove anekdoter om den gamle forlystelsespark. Bliv overrasket.
Derefter dansk frokostbuffet + drikke på Restau
Aug
10:00
Ryvangen - fra kaserne til mindelund - 29/8
Lørdag 29. august kl. 10.00
"Ryvangen - fra kaserne til mindepark". Her i 75/80-året for Besættelsen ser vi tilbage til Ryvangen, der var kaserne fra 1893 og brugt af den tyske værnemagt under Besættelsen. Tyskerne brugte stedet som henrettelsesplads.
Området er nu ryd
Aug
11:00
Ryvangen - fra kaserne til mindepark - 30/8
Søndag 30. august kl. 11.00
"Ryvangen - fra kaserne til mindepark". Her i 75/80-året for Besættelsen ser vi tilbage til Ryvangen, der var kaserne fra 1893 og brugt af den tyske værnemagt under Besættelsen. Tyskerne brugte stedet som henrettelsesplads.
Området er nu ry
Aug
17:00
Bondebyen + dagens ret - 31/8
Mandag 31. august kl. 17.00
Det begyndte med Bondebyen og kirken for 800 år siden. I 1766 kom Kongevejen til og i 1863 kom jernbanen til Lyngby.
Bondebyen -hør byens oprindelse, om kirken, møllerne og tur i Bondebyen med de fine og velholdte huse.
Pris 170 kr. - for b
Aug
17:00
Mandag 31. august kl. 17.00
Våbenfabrikken Dansk Industrisyndikat var modstandsbevægelsens største sabotage. kendt som sabotagen mod "Riffelsyndikatet".
Riffelsyndikatet rummer en historie om forskellige danske interesser under besættelsen. En historie som har haft konsekvenser
Sep
11:00
Metrotur 2 - kom med 2/9
Onsdag 2. september kl. 11.00
Storbyens historie set fra forskellige steder i København. Vi tager Metroen til 4 stationer: Østerport Station, Nørrebros Runddel, Frederiksberg Alle og Hovedbanegården - lille byvandring på Vesterbro. Hør om byen netop ved den Metrostation.. Dygtig f
Sep
11:00
Havnens nye broer - fantastisk tur - 3/9
Torsdag 3. september kl. 11.00
Gåtur ( cirka 3 km.) langs havnen og oplev havnens nye broer: Inderhavnsbroen, videre gennem Christianshavn, Cirkelbroen og den nye Lille Langebro..
Undervejs hører du om havnens bygninger, Christianshavn, historie og sjove anekdoter.
Pris 120 k
Sep
11:00
Amalienborgmuseet - sådan boede de kongelige - 6/9
Søndag 6. sept. kl. 11.00
Hør om Glücksborgslægten og se hvordan de kongelige boede. Klunketidsmøbler og pyntegenstande i overflod. Kongernes arbejdsværelser og dagligstuer. Hør om Amalienborg palæerne og omvisning på museet.
Pris 170 kr. - for entre og omvisning.
Sep
11:00
Rosenborg Slot - sådan boede de kongelige - 6/9
Søndag 6. sept. kl. 11.00
Oplev Rosenborg Slot som er et af Danmarks mest prægtige slotte. Det er aldrig brændt og rummer derfor store samlinger
Omvisning og hør om møbler, malerier og kunstgenstande og kronjuveler med kongekroner, dåbssæt, dronningens smykker m.v.
Pris
Kulturens Venner ApS
CVR: 29 42 33 69
Send en mail - hurtigt svar