Opret gratis profil nu
og glæd dig til invitationer,
gode tilbud og nyheder

Nyhed: Kulturkalender

 
 
 
Korsør
Korsør.dk - kommunens website
Visit Vestsjælland
Wikipedia - om Korsør
Seværdigheder - attraktioner - oplevelser

Korsør er en hyggelig, gammel søkøbstad beliggende direkte ud til Storebælt i det sydvestligste hjørne af Sjælland.
Engang sejlede færgerne Storebælt tynd og siden kom Storebæltsbroen. Nu kommer vi hurtigt fra Østdanmark til Vestdanmark. Nu står der kun en jernkonstruktion hvor færgerne lagde til.
Havnen i Korsør er ved at forvandle sig til fra erhvershavn til fritidshavn med boliger, lystyachthavn, restauranter etc.
Det middelalderlige tårn i Korsør vidner at Korsør var en vigtig by i middelalderen.
Allerede i stenalder og bronzealder boede mennesker her, da marker og hav gav rigelig med føde. Der er mange gravhøje og stormandsgrave i omegnen.
I forbindelse med udgravningen til Storebæltstunnellen er udgravet mandsgrave og stammebåde fra Ertebølle-kulturen.
De fleste kører forbi Korsør og ærgerligt nok, for byen har faktisk meget at byde på. Engang sejlede vi med færgerne til Nyborg og derved kom alle bilister gennem Korsør.
Nu er Korsør Havn ved at udvikle sig til fritidsområder med boliger, lystyachthavne, butikker og seværdigheder. Parker ved havnen og tag en gåtur rundt i Korsør.
Visit Vestsjælland - turistsamarbejde. Korsør - har ikke nogen turistbureau mere.
Hent inspiration på denne side.

Kongegården - Gæstgivergården Kongegården eller Rasmus Langelands Gård fra 1761, der i 1997 er indrettet som regionalt center for professionel billedkunst og musik.
Kongegården hjemmeside

Kulturhuset - en stor del af Korsørs kulturelle aktiviteter er i dag samlet under samme tag i kulturhuset på Halsskov. I den nyrenoverede bygning findes en smuk aula og en ny teatersal: Spillestedet.
I Spillesalen kan man opleve musikarrangementer, teater og foredrag med såvel lokale som landskendte kunstnere.

Tårnborg - fæstningstårnet fra Korsør Slot - kongeligt borganlæg vest for Tårnborg Kirke ved nordøstbredden af Korsør Nor. Tårnborg menes anlagt i 1100-tallet for at beskytte overfarten over Storebælt og blev opgivet i begyndelsen af 1400-tallet.
På den næsten syv meter høje borgbanke ses fundamenter af en ringmur, som omgav den ca. 30 gange 30 meter store borgplads, og af et muret tårn, ca. 8 gange 8 meter. Sydøst for borgen er fundet spor af en formodet handelsplads, som har eksisteret fra 900-tallet til 1400-tallet.

Korsør Slot - et borganlæg umiddelbart nord for Korsørs gamle bykerne, nedbrudt i 1700-tallet til fordel for et søbatteri. Bevaret er volde, bastioner, en imponerende magasinbygning i tre stokværk fra omkring 1600 og det ca. 25 meter høje fæstningstårn sandsynligvis oprindelig opført i slutningen af 1200-tallet med senere tilføjelser. Korsørtårnet og Gåsetårnet i Vordingborg er Danmarks eneste næsten helt bevarede middelalderlige fæstningstårne.

Storebælt - infoside - et af verdens største projekter hidtil er den faste forbindelse over Storebælt. I centret kan man opleve, hvordan det hele blev til.
I udstillingen beskrives via modeller, video og tekstplancher - byggeriet af Storebæltsbroen.Rundvisninger, foredrag og særarrangementer arrangeres efter ønske. I centret er en dejlig cafe med udsigt over Storebæltsbroen.

Korsør by & overfartsmuseum -  

Isbådsmuseet -

Korsør web oplevelser
Korsør Golfklub - bold, motion og venskaber

Slagelse.dk - om Korsør Lystskov
Hotel Comwell Korsør - et godt sted at hygge og sove
Kulturarven i Slagelse Kommune - informativ side om kultursteder
Korsør Bibliotek og Borgerservice - praktisk sted
Madmarked i Korsør
kkk
kkk


 

Udenfor Sorø
Sprogø, beliggende midt i Storebælt, hører til den forhenværende Korsør Kommune. Den oprindelige ø er en del af en israndslinje fra Langeland til Halsskov og består af flere små enkeltbakker. Terrænet når sit højeste niveau, 24 m.o.h., i Fyrbakken. Bakkerne er delvis omgivet af aflejringer fra Litorinahavet.
Storebæltsforbindelsen er anlagt gennem den nordlige del af den oprindelige ø og har med sine trafikanlæg udvidet øen mod nordøst og øst. Sprogø er således fra et areal på 39 hektar udvidet til ca. 150 hektar. Øen ligger i Danmarks nedbørsfattigste område og har en unik flora og mange grønbrogede tudser, som man har søgt at skåne og beskytte.

Tårnborg Kirke - ligger fire km nordøst for Korsør. Det er en stor teglstensbygning, hvis romanske kerne, kor og skib, er opført i nær tilknytning til borgen Tårnborg. Inventaret er overvejende fra 1800-tallet, f.eks. altermaleriet fra 1882 af fruen på nabogården Tårnholm, Charlotte Oxholm (1846-1922).
Hovedgården Tårnholm blev oprettet 1774 af proprietær Christen Eggers (d. 1793) til Dyrehovedgård, der købte en af parcellerne af Det Antvorskovske Rytterdistrikt.
Syd for Noret blev hovedgården Bonderup i 1728 oprettet på basis af en landsby af samme navn på ni gårde. Rådmand Peder Jensen i Slagelse lod gårdene rive ned og byggede en avlsgård på stedet. Den har siden 1825 været forenet med Espe Gods (Skælskør Kommune).
Landsbyerne havde alle trevangsbrug indtil udskiftningen, der skete meget hurtigt 1794-98.

Gravhøje og monumenter
I Korsør Kommune er 11 storstensgrave og 22 gravhøje bevaret, mens 13 storstensgrave og flere end 60 høje er sløjfet. Ved Korsør Nor blev der i 1943 fundet en mandsgrav fra Ertebølle-kulturen, muligvis en bådbegravelse. Ved undersøgelser 1987-89 i anledning af anlæggelsen af Storebæltsforbindelsen blev der ved Horsekær udgravet tre stammebåde fra Ertebølle-kulturen og ved Oleslyst et 40 meter langt fiskegærde, lavet af vidjemåtter mellem lodrette pæle og kulstof 14-dateret til ca. 3250 f.Kr. Nordvest for Gammel Forlev ligger en gravplads fra vikingetiden.

Historie
Korsør Kommune blev sammenlagt med bl.a. Slagelse ved kommunalreformen i 2007. Den oprindelige kommune blev oprettet i 1970 ved sammenlægning af sognekommunerne Tårnborg og Vemmelev-Hemmeshøj og Korsør købstad, alle i Slagelse Herred.
Kommunens landsbykirker er alle meget store, hvilket sammen med ruinerne af den betydelige borg Tårnborg og befæstningsanlægget på Sprogø vidner om områdets strategiske og økonomiske betydning allerede i middelalderen. Kirkerne i Vemmelev og Hemmeshøj stammer fra romansk tid og er bygget af kampesten, mens Tårnborg Kirke er opført af røde teglsten.
Borgen Tårnborg, der blev opført i 1100-tallet, blev nedrevet ca. 1400. Af Tårnborg Slots Ladegård (også kaldet Korsør Slots Ladegård) opstod i 1600-tallet hovedgården Dyrehovedgård. Den blev 1846 omdøbt til Tårnborg og delvis udstykket i 1901.
Hovedgården Tårnholm blev oprettet 1774 af proprietær Christen Eggers til Dyrehovedgård, der købte en af parcellerne af Det Antvorskovske Rytterdistrikt. Syd for Noret blev hovedgården Bonderup i 1728 oprettet på basis af en landsby af samme navn med ni gårde. Rådmand Peder Jensen i Slagelse lod gårdene rive ned og byggede en avlsgård på stedet. Den har siden 1825 været forenet med Espe Gods (Skælskør Kommune).
Landsbyerne havde alle trevangsbrug indtil udskiftningen, der skete meget hurtigt 1794-98.
Oplev andre byer på Sjælland
Slagelse
Skælskør
Sorø
Holbæk
Kalundborg

 
  Foto: Wikipedia
 

Nyhedsbrev
Din mailadresse her under:
og glæd dig til invitationer,
gode tilbud og nyheder

 


Kulturkalender
Aug
00:00
Kulturhavn i København
Kulturhavn 2019 fester havnen med hundredvis af kulturoplevelser i alle byens havne . Kom og vær med til festlige oplevelser.
Kulturhavn
Aug
00:00
Cookingfestival CPH
Copenhagen Cookingfestival finder sted 23.-30. august. Nyd bordets glæder og samvær med andre ved de mange arrangementer i København.
CPH Cookingfestival
Aug
17:00
Vandring + vin
Arkens museumsinspektør fortæller om sommerens udendørs udstilling KROPPENS ARENA. Nyd et glas vin med andre deltagere.
Arken Kunstmuseum
Aug
14:00
Christianshavn 400 år - fødselsdagstur 31/8
Lørdag 31. august kl. 14.00
Christianshavn blev grundlagt af Christian 4. i 1618 og det er nu 400 år siden. Christianshavn er aldrig brændt, så her finder vi oprindelige gader og huse.
Sep
17:00
Dragør - skipperbyen yderst på Amager -
Søndag 1. september kl. 17.00
Dragør er skipperbyen yderst på Amager med de kendte gulmalede skipperhuse med røde teglstenstage og stråtækte fiskerhuse..
Byvandring rundt på havnen og
Sep
00:00
Golden Days Festival
Golden Days Festival 1989 sætter fokus på "Året 1989", hvad skete der. Jo bl.a. Berlinmuren faldt og Europa blev ét igen. Klik på link og se det store program.
Golden Days Festival
Sep
10:00
Christianshavn 400 år - fødselsdagstur 14/9
Lørdag 14. september kl. 10.00
Christianshavn blev grundlagt af Christian 4. i 1618 og det er nu 400 år siden. Christianshavn er aldrig brændt, så her finder vi oprindelige gader og huse. En
Sep
17:00
Assistens Kirkegården - tusmørketur - 25/9
Onsdag 25. september kl. 17.00
Københavnerne har begravet deres døde på Assistens Kirkegården i 260 år og det er begravet flere hundrede kulturpersonligheder, som nu er kulturminder.
Oct
09:45
Metroens hovedkvarter - god oplevelse - 9/9
Onsdag 9. oktober kl. 9.45
Metroselskabets administration og værksted ligger på Metrovej 3. Her overvåges hele Metronettet og værkstederne hvor togene repareres og klargøres. Kom m
Oct
17:00
Bondebyen + dagens ret - 7/10- FØRST PÅ SEPTEMBER
Onsdag 9. oktober kl. 17.00
Det begyndte med Bondebyen og kirken for 800 år siden. I 1766 kom Kongevejen til og i 1863 kom jernbanen til Lyngby.
Byvandring hør om kirken, møllerne
Kulturens Venner
Kulturens Venner ApS
CVR: 29 42 33 69
Send en mail - hurtigt svar