Opret gratis profil nu
og glæd dig til invitationer,
gode tilbud og nyheder

Nyhed: Kulturkalender

 
 
Sorø
- seværdigheder
- Fjenneslev + Bjernede
- Tersløsegård
Sorø.dk - kommunens website
Visit Sorø - turistinformation
Wikipedia - om Sorø

Seværdigheder - attraktioner - oplevelser

Sorø ligger i de midstjællandske landskaber omgivet af skove, marker og utallige større og mindre søer. Lanskaberne kan næppe blive skønnere.
Ved Sorø by ligger Tuel Sø og Sorø Sø, og mod syd ligger Tystrup Bavelse Søerne. Søernes afløb er gennem Susåen, der fortsætter gennem Næstved og udmunder i Karrebæk Fjord.
Sorø Golfklub ligger ligger lige nord for Tystrup Bavelse Søerne og der kan lejes kanoer i Susåen, så scenen er sat til aktiv ferie for hele familien.

Velkommen til Sorø. Kik gerne indenfor:
Sorø Turist Bykontor - Storegade 7 - Sorø - tlf. 57 87 70 00:
Booking af billetter til byvandringer, besøg Sorø Akademi, bådfarten m.v.

Sorø blev en storkommune efter Kommunalreformen i 2007. Sorø Kommune udgør 29.669 indbyggere og Sorø by udgør 7.958 borgere.
Sorø opstod som bebyggelse i år 1142, da stormanden Asser Rig grundlagde et benediktinerkloster for munke på stedet.


Sorø's egentlige bycentrum er ikke ret stor. Hovedgaden er Storegade og de mindre gader Vestergade, Saxogade, Absalonsgade, Priorgade og få andre typiske købstadsnavne.
Ved Storegade ligger Torvet på, hvis midte står en skulptur af kong Frederik 7., som gav os grundloven i 1849.
Gå gennem den gamle byport og du kommer til Akademigrunden med Sorø Klosterkirke og Sorø Akademi. Øst herfor ligger den skønne Akademihave ud mod Sorø Sø.
Der er parkeringspladser ved bl.a. Sorø Kirke og flere andre steder, så parkering er ikke noget problem.
Sorø Jernbanestation ligger ved Skælskørvej nogle få kilometer mod syd.

Nutidens Sorø Akademi blev indstiftet af Frederik 2 i 1586. I dag fungerer Sorø Akademi som en offentlig gymnasieskole med kostafdeling.

Akademihaven - der er på 10 hektar, fik sit nuværende udseende i 1860'erne og er præget af den engelske havestil. Om sommeren kan man opleve Fuchsiahaven, hvor flere Fuichsia buske er mere end 40 år gamle.
I centrum står statuen af Ludvig Holberg, som blev skabt af billedhuggeren H.W. Bissen i 1898.


Sorø Klosterkirke - blev opført af Hvideslægten i slutningen af 1100-tallet.
Sorø opstod som bebyggelse i år 1142, da stormanden Asser Rig grundlagde et benediktinerkloster for munke på stedet. Benediktinerne havde dog ikke større held med at drive klosteret og derfor indsatte Biskop Absalon med munkeordenen cisterciensere i stedet for.
Sorø Kirke blev opført i teglsten, som en af de første teglstenskirker i Danmark.

Sorø Kirke blev opført som gravkirke for Hvideslægten, her hviler bl.a. biskop Absalon.
Andre prominente kulturpersonligheder som er begravet her, det er bl.a. Ludvig Holberg og kongerne Christoffer 2, Valdemar Atterdag og Oluf.
Dronning Margrethe 1. døde i 1412 af pest i Flensborg og hun blev, efter eget ønske, begravet i Sorø Kirke. Hendes legeme blev dog efter et par hundrede år bortført af Roskildebispen Peder Jensen Lodehat og på ny bisat i Roskilde 4. juli 1413.
Dronningen hviler her i en prægtig sarkofag, som står i koret. 
Wikipedia om Sorø Klosterkirke
Wikipedia - om Dronning Margrethe 1.

Sorø Akademi - blev grundlagt af kong Frederik II i 1586, og er Danmarks ældst fungerende skole. Sorø Akademi tilbyder undervisning i 10 kl. og studentereksamen, både som dagskole og kostskole. Skolens bygninger ligger spredt på Akademigrunden. Hovedbygningen er opført i begyndelsen 1800-tallet.
Sorø Akademis hjemmeside 
Wikipedia - om Sorø Akademi

Sorø Kunstmuseum (Storegade 9) - byder på samlinger der spænder over 300 års dansk kunst fra Holbergs tid over guldalderkunst til modernisme og den nyeste kunst. Danske kunsternavne som er repræsenteret i museets samling: Thorvaldsen, Abildgaard, Juel, Eckersberg, Lundbye, Skovgaard, Ancher, Giersing, Swane og Kirkeby.
Sorø Kunstmuseum artikel

Sorø Bymuseum (Storegade 17) har til huse i en af Sorøs ældste bygninger, nemlig Christian 4.'s kro fra 1624-25. Museets udstillinger skaber forbindelse mellem Danmarkshistorien og Sorø bys historie gennem de sidste århundreder. I haven gå du gå på opdagelse i apotekerplanterne.
Artikel om Sorø Kunstmuseum

Andre seværdigheder og oplevelser
Turbåden Lille Claus - som sejler på Sorø Sø fra maj til september. Båden lægger bl.a. til ved

Støvlet Katrines Hus - som ligger ved Sorø's nordlige del og ved Slagelsevej. Støvlet Katrines Hus fungerer nu som gourmet restaurant.

Zen Gardens - ligger i landsbyen Stenlille 14 km. nord for Sorø. Her kan opleves med tusindvis af smukke planter, stenbedde og koi-damme med japanske karper.

Fjenneslev Kirke - som i middelalderen, tilhørte den navnkundige Hvideslægt, står med sine 2 tårne tær ved landevejen mellem Sorø og Ringsted.
Wikipedia om Fjenneslev Kirke

Bjernede Rundkirke - ligger i samme område. Det er Sjællands eneste rundkirke og opført af den navnkundige Hvideslægt.
Bjernede Kirke hjemmeside
Wikipedia om Bjernede Rundkirke

Tersløsegård - Ludvig Holbergs hjem - 10 km. nord for Sorø
Tersløsegård hjemmeside
Wikipedia om Tersløsegaard

Broby Kirke - fortjener opmærksomhed pga. dens unikke kalkmalerier. 10 km. syd for Sorø:
Forveksles ofte med Broby Kirker på CFyn.
Broby Kirke hjemmeside
Wikipedia - om Vester Broby Kirke

Sorø Web seværdigheder
Tripadvisor - top 10 seværdigheder
Dit Sorø - oplevelser og seværdigheder
Sjællandske Medier - om Sorø
Guld i købstæderne - nu i Sorø
Sorø Højskoleforening - aktiviteter i byen
Spor i landskabet - natursti i Sorø
Sorø Jazz Festival og vinterjazz 
Sorø Golfklub - ud med bolden
Sorø Biograf -

Historie
Byen hed Soræ i 1161-71. Sor er måske beslægtet med søle i betydningen snavs. Navnet Sorø kendes først i 1600-tallet.
Sorø-egnen er rig på fortidsminder fra stenalder, bronzealder og jernalder. Egnen nordøst for Tystrup Sø er særlig rig på stormandsgrave, bl.a. findes en 88 m lang langdysse. Ved landsbyen Bromme nordvest for Sorø har man gjort rige fund fra den såkaldte Bromme-kultur, dvs. fund fra ældre stenalder ca. 10.000 år f.Kr.

Middelalderen er en rig periode for Sorø-egnen, rig på historie og kulturminder. Her ligger flere kirker og kultsteder, som har relation til Danmarkshistorien. I Fjenneslev boede stormanden Asser Rig, hans magt og indflydelse var stor i samtiden. Asser Rig og hans hustru fru Inge er forældre til sønnerne Esbern Snarre og Absalon. Asser Rig grundlagde et dominikanerkloster på Sor ø i 1148. Der har næppe været en landsby eller andre bygninger der.

Absalon fornyede klostrets fundats og lod munke fra Esrum kloster opføre et kloster og en kirke. Klosteret blev Danmarks vigtigste cistercienserkloster, og kirken blev samtidig Hvide-slægtens begravelsesplads. I 1300-tallet blev danske konger også begravet her.

Sorø fik sine købstadsrettigheder ret sent, nemlig først i 1638. Sorø bys historie er nært forbundet med Sorø Klosters og Sorø Akademis historie. Som ung var Christian 4. elev ved akademiet, og som konge lod han i 1623-25 lod opføre en bolig for sine sønner, der studerede ved akademiet, den såkaldte "De Unge Herrers Gård". I dag bruges huset som Sorø bibliotek.
Endnu i 1600-tallet var det småt med bebyggelse, derfor fik alle tilflyttere skattefrihed i 1638. Endnu i 1700-tallet var der sparsomt med bebyggelse og kun få håndværkere, da omegnen primært var skove, søer og fugtige enge og dermed kun få landbrug og næsten intet opland.
I slutningen af 1700-tallet påbegyndte man bygningen af en chausse - en brolagt landevej - fra Roskilde til Korsør. Denne vej blev udvidet i 1800-tallet og fik stor betydning for områdets udvikling. Jernbanen førtes fra Roskilde til Korsør

i 1856, hvilket satte endnu mere gang i Sorøs udbygning og erhvervsliv. Yderligere blev Sorø-Vedde-banen anlagt i 1903, men igen nedlagt i 1933.

Sorø-egnens sognekirker er opført i rå kampesten, som de fleste kirker på Sjælland er. Der er kalkmalerier i samtlige kommunens kirker, der ligger som en perlerække gennem landskabet. Flere af dem bærer præg af at have tilknytning til Sorø Akademi og Klosterkirke, og mange er opført af Hvide-slægten.

Naturen byder på Åmosen, Tystrup Bavelse Naturpark, pragtfulde bøgeskove og søer, og ikke mindst Susåen, som kan nydes i kano.

Oplev andre sjællandske byer
Næstved
Vordingborg
Præstø
Køge 
Roskilde

 
 

Nyhedsbrev
Din mailadresse her under:
og glæd dig til invitationer,
gode tilbud og nyheder

 


Kulturkalender
Aug
00:00
Kulturhavn i København
Kulturhavn 2019 fester havnen med hundredvis af kulturoplevelser i alle byens havne . Kom og vær med til festlige oplevelser.
Kulturhavn
Aug
00:00
Cookingfestival CPH
Copenhagen Cookingfestival finder sted 23.-30. august. Nyd bordets glæder og samvær med andre ved de mange arrangementer i København.
CPH Cookingfestival
Aug
17:00
Vandring + vin
Arkens museumsinspektør fortæller om sommerens udendørs udstilling KROPPENS ARENA. Nyd et glas vin med andre deltagere.
Arken Kunstmuseum
Aug
14:00
Christianshavn 400 år - fødselsdagstur 31/8
Lørdag 31. august kl. 14.00
Christianshavn blev grundlagt af Christian 4. i 1618 og det er nu 400 år siden. Christianshavn er aldrig brændt, så her finder vi oprindelige gader og huse.
Sep
17:00
Dragør - skipperbyen yderst på Amager -
Søndag 1. september kl. 17.00
Dragør er skipperbyen yderst på Amager med de kendte gulmalede skipperhuse med røde teglstenstage og stråtækte fiskerhuse..
Byvandring rundt på havnen og
Sep
00:00
Golden Days Festival
Golden Days Festival 1989 sætter fokus på "Året 1989", hvad skete der. Jo bl.a. Berlinmuren faldt og Europa blev ét igen. Klik på link og se det store program.
Golden Days Festival
Sep
10:00
Christianshavn 400 år - fødselsdagstur 14/9
Lørdag 14. september kl. 10.00
Christianshavn blev grundlagt af Christian 4. i 1618 og det er nu 400 år siden. Christianshavn er aldrig brændt, så her finder vi oprindelige gader og huse. En
Sep
17:00
Assistens Kirkegården - tusmørketur - 25/9
Onsdag 25. september kl. 17.00
Københavnerne har begravet deres døde på Assistens Kirkegården i 260 år og det er begravet flere hundrede kulturpersonligheder, som nu er kulturminder.
Oct
09:45
Metroens hovedkvarter - god oplevelse - 9/9
Onsdag 9. oktober kl. 9.45
Metroselskabets administration og værksted ligger på Metrovej 3. Her overvåges hele Metronettet og værkstederne hvor togene repareres og klargøres. Kom m
Oct
17:00
Bondebyen + dagens ret - 7/10- FØRST PÅ SEPTEMBER
Onsdag 9. oktober kl. 17.00
Det begyndte med Bondebyen og kirken for 800 år siden. I 1766 kom Kongevejen til og i 1863 kom jernbanen til Lyngby.
Byvandring hør om kirken, møllerne
Kulturens Venner
Kulturens Venner ApS
CVR: 29 42 33 69
Send en mail - hurtigt svar