Opret gratis profil nu
og glæd dig til invitationer,
gode tilbud og nyheder

Forsiden - begynd her

Kulturweekend
Spørgsmål: Kontakt os og få hurtig svar
Sorø

Sorø.dk - kommunens website
Visit Sorø - turistinformation
Wikipedia - om Sorø
Byportalen Dit Sorø

 


Seværdigheder - attraktioner - oplevelser
Turist Sorø - oplev Sorø

Sorø ligger i de skønne midstjællandske landskaber omgivet af skove, marker og utallige større og mindre søer. Lanskaberne kan næppe blive mere varierede.
Ved Sorø by ligger Tuel Sø og Sorø Sø, og mod syd ligger Tystrup Bavelse Søerne.
Søernes afløb er gennem Susåen, der fortsætter gennem Næstved og udmunder i Karrebæk Fjord.
Sorø Golfklub ligger ligger lige nord for Tystrup Bavelse Søerne og der kan lejes kanoer i Susåen, så scenen er sat til aktiv ferie for hele familien.
Midtsjælland er biskop Absalons hjemegn, for i Fjenneslev lå hans fædrende gård og han ligger selv begravet i Sorø Kirke.
Sorø og Ringsted er absolout centrum i Danmarkshistorien.

Sorø Turistbureau
Sorø Turist Bykontor
Storegade 7 - Sorø
Telefon 57 87 70 00.

Sorø Kommune udgør 29.669 indbyggere og i Sorø by cirka 8.000 borgere.
Sorø opstod som bebyggelse i år 1142, da stormanden Asser Rig grundlagde et benediktinerkloster for munke på stedet.
Byen voksede til og Absalon lagde sin kirke her.


Sorø's egentlige bycentrum er ikke ret stor. Hovedgaden er Storegade og de mindre gader Vestergade, Saxogade, Absalonsgade, Priorgade og få andre typiske købstadsnavne.
Ved Storegade ligger Torvet på, hvis midte står en skulptur af kong Frederik 7., som gav os grundloven i 1849.
Gå gennem den gamle byport og du kommer til Akademigrunden med Sorø Klosterkirke og Sorø Akademi. Øst herfor ligger den skønne Akademihave ud mod Sorø Sø.
Der er parkeringspladser ved bl.a. Sorø Kirke og flere andre steder, så parkering er ikke noget problem.
Sorø Jernbanestation ligger ved Skælskørvej nogle få kilometer mod syd.

Nutidens Sorø Akademi blev indstiftet af Frederik 2 i 1586. I dag fungerer Sorø Akademi som en offentlig gymnasieskole med kostafdeling.

Pedersborg
Umiddelbart nord for Sorø ligger bydelen Pedersborg. Her lå oprindelig landsbyen Borg og tilhørende borgbanke.
Borgen skulle være opført af Peder Thorstensen, som var gift med en af Hvideslægtens døtre.  
På voldstedet ligger nu Pedersborg Kirke. 
Peder Thorstensen har lagt navn til området og kirken.

Akademihaven
Ud mod Sorø Sø ligger den 10 hektar pragtfulde Akademihave.
Haven blev i 1860'erne ændret til den nuværende romantiske engelske havestil med slyngede stier.
Oplev den pragtfulde Fuchsiahave med buske, der er mere end 40 år gamle.
I havens centrum står Ludvig Holberg statuen, som blev skabt af billedhuggeren H.W. Bissen i 1898.


Sorø Klosterkirke
På Akademigrunden ligger Sorø Kirke, der  blev opført af biskop Absalon i slutningen af 1100-tallet.
Sorø opstod som bebyggelse i år 1142, da stormanden Asser Rig grundlagde et benediktinerkloster for munke her.
Benediktinerne havde dog ikke større held med at drive klosteret og derfor indsatte Biskop Absalon munkeordenen Cisterciensere i stedet for.
Sorø Kirke blev opført i teglsten, som en af de første teglstenskirker i Danmark.
Biskop Absalon lod opføre Sorø Kirke som gravkirke for Hvideslægten, han ligger selv gravsat her.
Andre kulturpersonligheder som hviler her er Ludvig Holberg og kongerne Christoffer 2, Valdemar Atterdag og Oluf.
Dronning Margrethe 1. døde i 1412 af pest i Flensborg og hun blev, efter eget ønske, begravet i Sorø Kirke. Hendes legeme blev dog efter et par hundrede år bortført af Roskildebispen Peder Jensen Lodehat og på ny bisat i Roskilde 4. juli 1413.
Wikipedia om Sorø Klosterkirke
Wikipedia - om Dronning Margrethe 1.

Sorø Akademi
Ganske prægtig ligger Sorø Akademi ud mod Sorø Sø.
Akademiet blev grundlagt af kong Frederik II i 1586 og den er Danmarks ældst fungerende skole.
Sorø Akademi tilbyder undervisning i 10 kl. og studentereksamen, både som dagskole og kostskole. Skolens bygninger ligger spredt på Akademigrunden. Hovedbygningen er opført i begyndelsen 1800-tallet.
Sorø Akademis hjemmeside 
Wikipedia - om Sorø Akademi

Sorø Kunstmuseum
Et af Danmarks spændende kunstmuser er Sorø Kunstmuseum, som byder på 300 års dansk kunst fra Holbergs tid over guldalderkunst til modernisme og den nyeste kunst.
Danske kunsternavne som er repræsenteret i museets samling: Thorvaldsen, Abildgaard, Juel, Eckersberg, Lundbye, Skovgaard, Ancher, Giersing, Swane og Kirkeby.
Sorø Kunstmuseum - læs mere

Sorø Bymuseum
Et andet spændende museum er Sorø Bymuseum, som har til huse i en af Sorøs ældste bygninger, nemlig Christian 4.'s kro fra 1624-25. 
Her oplever du Midtsjælland og Sorø bys historie gennem flere hundrede år.
I haven gå du gå på opdagelse i apotekerplanterne.

Andre seværdigheder og oplevelser
Turbåden Lille Claus
Tag med på en sejltur på Sorø Sø, turbåden sejler fra maj til september.
Båden lægger til ved Støvlet Katrines Hus.

Støvlet Katrines Hus - som ligger ved Sorø's nordlige del og ved Slagelsevej.
Støvlet Katrines Hus fungerer nu som gourmet restaurant.

Zen Gardens - ligger i landsbyen Stenlille 14 km. nord for Sorø. Her kan opleves med tusindvis af smukke planter, stenbedde og koi-damme med japanske karper.

Fjenneslev Kirke
Øst for Sorø ligger denne prægtige Fjenneslev Kirke, som i middelalderen tilhørte den navnkundige Hvideslægt. Kirken står med sine 2 tårne tæt ved landevejen mellem Sorø og Ringsted.
Wikipedia om Fjenneslev Kirke

Bjernede Rundkirke
Fra Fjenneslev ligger Bjernede Kirke nogle få kilometer mod nord.
Det er Sjællands eneste rundkirke og opført af den navnkundige Hvideslægt.
Wikipedia om Bjernede Rundkirke

Tersløsegård - Ludvig Holbergs hjem - 10 km. nord for Sorø
Cirka 12 kilometer nord for Sorø ligger Tersløsegård, som var ejet af Ludvig Holberg fra 1745 til 1754.
Her boede han og flereaf skrev sine populære teaterstykker.
Idag ejes stedet af Den Holbergske Stiftelse.
Wikipedia - læs mere her

Broby Kirke - ligger 10 kilometer syd for Sorø.
Kirken fortjener opmærksomhed pga. dens unikke kalkmalerier.
Broby Kirke på Sjælland forveksles ofte med Broby Kirker på Fyn.
Wikipedia - læs mere

Sorø Web seværdigheder
Tripadvisor 
Dit Sorø
Sjællandske Medier
Guld i købstæderne
Sorø Højskoleforening - aktiviteter i byen
Spor i landskabet - natursti i Sorø
Sorø Jazz Festival og vinterjazz 
Sorø Golfklub - ud med bolden
Sorø Biograf -

Historie
Byen hed Soræ i 1161-71. Sor er måske beslægtet med søle i betydningen snavs. Navnet Sorø kendes først i 1600-tallet.
Sorø-egnen er rig på fortidsminder fra stenalder, bronzealder og jernalder. Egnen nordøst for Tystrup Sø er særlig rig på stormandsgrave, bl.a. findes en 88 m lang langdysse. Ved landsbyen Bromme nordvest for Sorø har man gjort rige fund fra den såkaldte Bromme-kultur, dvs. fund fra ældre stenalder ca. 10.000 år f.Kr.

Middelalderen er en rig periode for Sorø-egnen, rig på historie og kulturminder. Her ligger flere kirker og kultsteder, som har relation til Danmarkshistorien. I Fjenneslev boede stormanden Asser Rig, hans magt og indflydelse var stor i samtiden. Asser Rig og hans hustru fru Inge er forældre til sønnerne Esbern Snarre og Absalon. Asser Rig grundlagde et dominikanerkloster på Sor ø i 1148. Der har næppe været en landsby eller andre bygninger der.

Absalon fornyede klostrets fundats og lod munke fra Esrum kloster opføre et kloster og en kirke. Klosteret blev Danmarks vigtigste cistercienserkloster, og kirken blev samtidig Hvide-slægtens begravelsesplads. I 1300-tallet blev danske konger også begravet her.

Sorø fik sine købstadsrettigheder ret sent, nemlig først i 1638. Sorø bys historie er nært forbundet med Sorø Klosters og Sorø Akademis historie. Som ung var Christian 4. elev ved akademiet, og som konge lod han i 1623-25 lod opføre en bolig for sine sønner, der studerede ved akademiet, den såkaldte "De Unge Herrers Gård". I dag bruges huset som Sorø bibliotek.
Endnu i 1600-tallet var det småt med bebyggelse, derfor fik alle tilflyttere skattefrihed i 1638. Endnu i 1700-tallet var der sparsomt med bebyggelse og kun få håndværkere, da omegnen primært var skove, søer og fugtige enge og dermed kun få landbrug og næsten intet opland.
I slutningen af 1700-tallet påbegyndte man bygningen af en chausse - en brolagt landevej - fra Roskilde til Korsør. Denne vej blev udvidet i 1800-tallet og fik stor betydning for områdets udvikling. Jernbanen førtes fra Roskilde til Korsør i 1856, hvilket satte endnu mere gang i Sorøs udbygning og erhvervsliv. Yderligere blev Sorø-Vedde-banen anlagt i 1903, men igen nedlagt i 1933.

Sorø-egnens sognekirker er opført i rå kampesten, som de fleste kirker på Sjælland er. Der er kalkmalerier i samtlige kommunens kirker, der ligger som en perlerække gennem landskabet. Flere af dem bærer præg af at have tilknytning til Sorø Akademi og Klosterkirke, og mange er opført af Hvide-slægten.


Naturen byder på Åmosen, Tystrup Bavelse Naturpark, pragtfulde bøgeskove og søer, og ikke mindst Susåen, som kan nydes i kano.

Oplev andre sjællandske byer
Næstved
Vordingborg
Præstø
Køge 
Roskilde


heart

 

Nyhedsbrev
Angiv din mailadresse her under og glæd dig til invitationer, gode tilbud samt nyheder
 


Kulturkalender
Jul
11:00
Vestre Kirkegård - nyere Danmarkshistorie - 14/7
Tirsdag 14. juli kl. 11.00
Vestre Kirkegård blev anlagt i 1870, den er Danmarks største kirkegård. Her hviler markante personligheder indenfor filosofi, kunst, musik og politikere. Særlig seværdig er 'DET RØDE HAV' hvor socialdemokratiske statsmænd hviler.
Skøn rundtur på
Jul
17:00
Assistens Kirkegården - kulturpersonliheder - 14/7
Tirsdag 14. juli kl. 17.00
Københavnerne har begravet deres døde på Assistens Kirkegården i 260 år og det er begravet flere hundrede kulturpersonligheder, som nu er kulturminder.
Vi besøger ca. 25 gravsteder og hører gribende fortællinger om de kendte kulturpersoner og der
Jul
10:45
Bakken omvisning - frokost 15/7
Onsdag 15. juli kl. 10.45
Historisk rundvisning på Bakken med teltholder Jørn Sigurdsson som guide, går vi rundt på Bakken og lytter til hans spændende historier og sjove anekdoter om den gamle forlystelsespark. Bliv overrasket.
Derefter dansk frokostbuffet + drikke på Restaur
Jul
11:00
Dragør - skipperbyen yderst på Amager - 19/7
Søndag 19. juli kl. 11.00
Dragør er skipperbyen yderst på Amager. Byen blev rig på saltede fisk og sejlskibe på verdenshavene. Herved opstod Dragør historiske bydel med de gulkalkede huse og brostensbelagt gader. Hør om de mange traditioner og den særprægede historie Tur genne
Jul
17:00
Nordhavn - ny bæredygtig bydel - 22/7
Onsdag 22. juli kl. 17.00
Nordhavn er en af Nordeuropas mest bæredygtige byudviklingsprojekter. Industrien er væk og en moderne og utraditionel ny bydel er vokset frem. Kendte arkitekter har her sat deres aftryk med moderne byggeri. Kom med på en spændende tur - oplev Københavns ny
Jul
11:00
Christianshavn - bag facaden - 23/7
Torsdag 23. juli kl. 11.00
Christianshavn blev grundlagt af Christian 4. i 1618 og det er nu 400 år siden. Bydelen er aldrig brændt, så her finder vi oprindelige gader og huse. En byvandring om Christianshavn gennem 400 år. Spændende tur langs havnen, kanaler, historiske huse og meg
Jul
16:00
Havnens nye broer - frisk tur - 29/7
Onsdag 29. juli kl. 16.00
Gåtur ( 3 km.) langs havnen og oplev havnens nye broer: Inderhavnsbroen, videre gennem Christianshavn, Cirkelbroen og den nye Lille Langebro..
Undervejs hører du om havnens bygninger, Christianshavn, historie og sjove anekdoter.
Corona: Max.
Aug
11:00
ssistens Kirkegården - kulturpersonligeder -
Onsdag 5. august kl. 11.00
Københavnerne har begravet deres døde på Assistens Kirkegården i 260 år og det er begravet flere hundrede kulturpersonligheder, som nu er kulturminder.
Vi besøger ca. 25 gravsteder og hører gribende fortællinger om de kendte kulturpersoner og der
Aug
11:00
Latinerkvarteret - middelalder - 6/8
Torsdag 6. august kl. 11.00
Latinerkvarteret er byens ældste kvarterer med rødder tilbage til middelalder, her ligger Universitet, Domkirken, Fiolstræde m.v. Fra Rådhuspladsen ad Vestergade, Nørregade og Krystalgade til Rundetårn. Hør om studenter, universitet, besøg i Domkirken
Aug
17:00
Voldparkerne - Københavns befæstning - 10/8
Mandag 10. august kl. 17.00
Voldparkerne var Københavns befæstning indtil 1850, som derefter blev en grøn oase - - omkring middelalderbyen. Det er bl.a. Ørstedsparken, Botanisk Have og Østre Anlæg. Hør om de nuværende parker, fæstningsanlæg og de nuværende parker.
I 1800
Aug
10:45
Carlsbergbyen + frokost - 12/8
b>Onsdag 12. august kl. 10.45
Sommertilbud
Carlsberg bryggeriet blev grundlagt i 1847 og så begyndte et eventyr om ølbrygning og 2 generationer af bryggerfamilien Jacobsen med venskab og fjendskab.
Carlsbergbyen er en
Aug
11:00
Københavns Rådhus - kom indenfor - 12/8
Onsdag 12. august kl. 11.00
Københavns Rådhus fra 1905 og en arkitektonisk flot bygning at opleve. Arkitekten Martin Nyrup har også tænkt på finurlige dekorationer og udsmykninger, så det er en spændende bygning at opleve.
Kom med en rådhusbetjent rundt i det store hus, se b
Aug
11:00
Kvindeskæbner på Assistens - rig og farrig - 13/8 kl. 11.00
Torsdag 13. august kl. 11.00
Kom med rundt på Assistens Kirkegården og hør om kvinder gennem historien, de rige og kendte kvinder og kvinder som led en grum skæbne og døde fattig.
Skuespiller Dorte Persson fra Fruentimmerstours.dk har en stor viden om kvindeskæbner.
Pr
Aug
11:00
Mølleådalen - historisk tur - 14/8
Fredag 14. august kl. 11.00
Tag med på en historisk vandring gennem Mølleådalen og oplev de ældste industrianlæg i Danmark. Vi mødes ved Lyngby Station, hør kort om Lyngby og kirken og videre langs med Mølleåen. Hør om Bredeværk og andre industrianlæg undervejs.
GRATIS T
Aug
11:15
Tivoli omvisning + frokost - 15/8
Lørdag 15. august kl. 11:15
TIVOLI'S FØDSELSDAG

Tivoli blev grundlagt i 1843 lige udenfor byens volde. Det er nu 177 år siden og gennem årene sket meget. Hovedindgangen og Påfugleteatret fra slutningen af 1800-tallet, rutsjebanen fra 1912 og andre historiske bygninger. Tivoli
Aug
08:00
Sprogø - 16. august - fantastisk oplevelse
Søndag 16. august kl. 8.00.
Enestående chance for at opleve Sprogø - midt i Storebælt. Lokal sprogøguide medfølger på den 3 timer ture rundt på Sprogø. Oplev Valdemar Atterdags fredede borg og naturen og dyrelivet.
Her lå et pigehjem fra 1923 - 1961, under forfærdelige fo
Aug
11:00
Rundetårns hemmeligheder - 16/8
Søndag 16. august kl. 11.00
Alle kender Rundetårn og har travet op til toppen og nydt udsigten.
Men kender du til Rundetårns historie og hemmeligheder.
Rundetårns omviser Erling Poulsen viser rundt i dette mærkelige tårn, som datidens befolkning nok så undrende til, da d
Aug
17:00
Carlsbergbyen - spændende ny bydel - 17/8
Mandag 17. august kl. 17.00
Carlsbergbyen er en ny og supermoderne bydel, her kommer 8 højhuse, hvoraf det første Bohrs Tårn står færdig, en professionshøjskole, 22 forskerboliger, ny S-togsstation og meget mere.
1½ times historiefortælling med Carlsberg, 2 x generationer Jacobsen
Aug
10:50
Jødisk byvandring - middelalderbyen- 18/8
>b>Tirsdag 18. august kl. 11.00
Middelalderbyen rummer mange historiske vidnesbyrd om jødisk handelsliv gennem 400 år. Med omviser fra Jødisk Museum får vi god og spændende tur gennem middelalderbyen, vi ser på huse, mindetavler og skriftegn og hører historien.
Pris 130 kr. - fo
Aug
11:00
Vestre Kirkegård - nyere Danmarkshistorie - 18/8
Tirsdag 18. august kl. 11.00
Vestre Kirkegård blev anlagt i 1870, den er Danmarks største kirkegård. Her hviler markante personligheder indenfor filosofi, kunst, musik og politikere. Særlig seværdig er "DET RØDE HAV" hvor socialdemokratiske statsmænd hviler.
Skøn rundtur p
Aug
17:00
Kirker, klostre og Hans Tausen - 18/8
Tirsdag 18. august kl. 17.00
Hans Tausen er vores danske reformator, som indførte Luthers lære i Danmark. Han opholdt sig en hel del i middelalderbyen, vi følger i hans fodspor og hans historie, det er ikke kedeligt Undervejs hører vi om kirker og klostre i middelalderbyen.
Forf
Aug
11:00
Christian 4. byvandring + frokost - 19/8
Onsdag 19. august kl. 10.45
Byvandring med Christian 4. som tema. Hør om hans liv, koner, mange børn og bygninger, som du ikke kender kongen. Fra Nørreport Station via Kongens Have og Rosenborg.
Pris 75 kr.
Frokost -turen slutter ved den populære frokostrestaurant UNDER
Aug
18:00
Frederiksberg Slot - prægtig barokslot - 19/8
Onsdag 19. august kl. 18.00
Frederiksberg Slot opført 1699-1703 og senere udvidet til dagens prægtige barokslot. Kom med indenfor på omvisning og se de prægtige sale, flagbastionen, pandekagekøkkenet, kirken, badekaret m.v. Grundig omvisning med intern medarbejder.
Frederiksber
Aug
10:45
Havnerundfart - byen fra søsiden - 23/8
b>Søndag 23. august kl. 10.45
Københavns Havn har skiftet ham fra industrihavn til fritidshavn med boliger og seværdigheder. Kom med på en havnetur, se de nye boligområder, moderne arkitektur, de nye og historiske bygninger. Fantastisk forandring.
2 timers havnerundt: Nordhavn, Sy
Aug
11:00
Christianshavn 402 års fødselsdag - 24/8
Mandag 24. august kl. 11.00
Christianshavn blev grundlagt af Christian 4. i 1618 og det er nu 402 år siden. Bydelen er aldrig brændt, så her finder vi oprindelige gader og huse. En byvandring om Christianshavn gennem 400 år. Spændende tur langs havnen, kanaler, historiske huse og me
Aug
11:00
Landbohøjskolens Have - i fuld flor - 25/8
Tirsdag 25. august kl. 11.00
Landbohøjskolens Have blev anlagt i 1858 og er nutiden stadig en fantastisk oplevelse. Rundtur i haven med Kim Greiner og netop her i september står sommerblomsterhaven og rosenhaven i fuld flor.
Rundtur i Landbohøjskolens spændende have med historie
Aug
10:45
Bakken - spændende omvisning - 26/8
b>Onsdag 26. august kl. 10.45
Historisk rundvisning på Bakken med teltholder Jørn Sigurdsson som guide, går vi rundt på Bakken og lytter til hans spændende historier og sjove anekdoter om den gamle forlystelsespark. Bliv overrasket.
Derefter dansk frokostbuffet + drikke på Restau
Aug
10:00
Ryvangen - fra kaserne til mindelund - 29/8
Lørdag 29. august kl. 10.00
"Ryvangen - fra kaserne til mindepark". Her i 75/80-året for Besættelsen ser vi tilbage til Ryvangen, der var kaserne fra 1893 og brugt af den tyske værnemagt under Besættelsen. Tyskerne brugte stedet som henrettelsesplads.
Området er nu ryd
Aug
11:00
Ryvangen - fra kaserne til mindepark - 30/8
Søndag 30. august kl. 11.00
"Ryvangen - fra kaserne til mindepark". Her i 75/80-året for Besættelsen ser vi tilbage til Ryvangen, der var kaserne fra 1893 og brugt af den tyske værnemagt under Besættelsen. Tyskerne brugte stedet som henrettelsesplads.
Området er nu ry
Aug
17:00
Bondebyen + dagens ret - 31/8
Mandag 31. august kl. 17.00
Det begyndte med Bondebyen og kirken for 800 år siden. I 1766 kom Kongevejen til og i 1863 kom jernbanen til Lyngby.
Bondebyen -hør byens oprindelse, om kirken, møllerne og tur i Bondebyen med de fine og velholdte huse.
Pris 170 kr. - for b
Aug
17:00
Mandag 31. august kl. 17.00
Våbenfabrikken Dansk Industrisyndikat var modstandsbevægelsens største sabotage. kendt som sabotagen mod "Riffelsyndikatet".
Riffelsyndikatet rummer en historie om forskellige danske interesser under besættelsen. En historie som har haft konsekvenser
Sep
11:00
Metrotur 2 - kom med 2/9
Onsdag 2. september kl. 11.00
Storbyens historie set fra forskellige steder i København. Vi tager Metroen til 4 stationer: Østerport Station, Nørrebros Runddel, Frederiksberg Alle og Hovedbanegården - lille byvandring på Vesterbro. Hør om byen netop ved den Metrostation.. Dygtig f
Sep
17:00
Carlsbergbyen - ny spændende bydel - 2/9
Onsdag 2. september kl. 17.00
Carlsbergbyen er en ny og supermoderne bydel, her kommer 8 højhuse, hvoraf det første Bohrs Tårn står færdig, en professionshøjskole, 22 forskerboliger, ny S-togsstation og meget mere.
1½ times historiefortælling med Carlsberg, 2 x generationer Jacobse
Sep
17:00
Politigården - kom indenfor - 2/9
Onsdag 2. sept. kl. 17.00
Politigården er opført i årene 1918-24. Bygningen ser kold og lukket udad til. Indenfor åbner Politigården sig med gårde som indrammes af klassiske søjler. Vi kommer gennem de mest præsentable rum og Politidirektørens kontor.
Turen varer 2 timer og
Sep
11:00
Havnens nye broer - fantastisk tur - 3/9
Torsdag 3. september kl. 11.00
Gåtur ( cirka 3 km.) langs havnen og oplev havnens nye broer: Inderhavnsbroen, videre gennem Christianshavn, Cirkelbroen og den nye Lille Langebro..
Undervejs hører du om havnens bygninger, Christianshavn, historie og sjove anekdoter.
Pris 120 k
Sep
11:00
Amalienborgmuseet - sådan boede de kongelige - 6/9
Søndag 6. sept. kl. 11.00
Hør om Glücksborgslægten og se hvordan de kongelige boede. Klunketidsmøbler og pyntegenstande i overflod. Kongernes arbejdsværelser og dagligstuer. Hør om Amalienborg palæerne og omvisning på museet.
Pris 170 kr. - for entre og omvisning.
Sep
11:00
Rosenborg Slot - sådan boede de kongelige - 6/9
Søndag 6. sept. kl. 11.00
Oplev Rosenborg Slot som er et af Danmarks mest prægtige slotte. Det er aldrig brændt og rummer derfor store samlinger
Omvisning og hør om møbler, malerier og kunstgenstande og kronjuveler med kongekroner, dåbssæt, dronningens smykker m.v.
Pris
Sep
17:00
Christianshavn 402 års fødselsdagstur
Mandag 7. september kl. 17.00
Christianshavn blev grundlagt af Christian 4. i 1618 og det er nu 402 år siden. Bydelen er aldrig brændt, så her finder vi oprindelige gader og huse. En byvandring om Christianshavn gennem 400 år. Spændende tur langs havnen, kanaler, historiske huse og
Kulturens Venner ApS
CVR: 29 42 33 69
Send en mail - hurtigt svar