Opret gratis profil nu
og glæd dig til invitationer,
gode tilbud og nyheder

Nyhed: Kulturkalender

 
 
 

Svendborg

Svendborg.dk - komunens website
Visit Svendborg - turistinformation
Wikipedia - om Svendborg

Seværdigheder - attraktioner - oplevelser
Sydøstfyn. Indb. 58.354. Smukt beliggende ved Svendborgssund. Købstad allerede på Valdemar Sejrs tid, ældste kendte købstadsrettigheder 1253. I 1200-tallet omtales byen som Swineburg, og allerede i middelalderen var Svendborg en vigtig handels- og håndværksby, bygget op om byens hovederhverv, søfart. I senmiddelalderen var Svendborg blandt de vigtigste handelsbyer i Skandinavien.
Forfatteren Johannes Jørgensen fødtes i Svendborg 1866, og han vendte tilbage fra Italien som æresborger kort før sin død i 1956. Også skibsreder A.P. Møller og marineforfatteren Walter Christmas fødtes her i byen.
Svendborg by er en betydelig handels- og uddannelsesby samt center for det sydøstfynske område. Byens industribeskæftigelse findes især inden for levnedsmiddel-, jern- og metalsektoren. Desuden er sygehuset en af byens store arbejdspladser. De mange uddannelsessteder omfatter gymnasium, VUC, teknisk skole, handelsskole, højskole og sygeplejeskole; desuden findes søfartsskoler samt dykker-, maskinmester- og navigationsskole. HK har kursuscenter i Christiansminde, og SiD på Svendborgskolen.
Byen ligger malerisk på store skråninger ned mod havnen. Denne har en fortid som hjembase for mange sejlskibe, men bruges nu især af lystsejlere, færgerne til Ærø, Drejø, Skarø og Hjortø samt en del turistbåde.
Bykernens middelalderlige gadenet fremhæves af det kuperede terræn. Her findes forretninger, værksteder og fremstillingsvirksomheder foruden den kommunale administration; det tidligere nygotiske rådhus ved Torvet (1881-83) afløstes 1936 af det nuværende, der ligesom flere andre større bygninger i byen er opført af Frits Jørgensen (1882-1961). Hovedgaderne er Møllergade og Gerritsgade med bl.a. mange specialbutikker. Umiddelbart NØ for bykernen ligger skoven Caroline Amalie Lund med sommerteatret Rottefælden. Svendborg har Zoologisk Museum, Legetøjsmuseum og mindestuer for forfatteren Johannes Jørgensen, der fødtes i byen i 1866. Om sommeren besøges byen af mange turister, bl.a. lystsejlere.

Bymiljø
Lille nok til at være rigtig hyggelig - stor nok til at være en rigtig by, og med bykernen åben mod havnefrontens caféer og restauranter - integreret i det levende havnemiljø. - Det naturlige centrum både for de fastboende og for gæster på Sydfyn og i Øhavet.
Svendborg har bevaret sin gamle bykerne med smalle krogede gader, torve og gårdmiljøer - med præg af byens historie, der går tilbage til den tidlige middelalder

Svendborg Skulpturguide - Mange skulpturer pynter i byen, bl.a. Kai Nielsens Venus med æblet – ud for svømmehallen – borgernes gave til byens 700 års jubilæum, og Leda uden svane – ud for biblioteket.

Svendborg og Omegns Museum - er et kulturhistorisk lokalmuseum, der både dækker arkæologien og nyere tids historie i Svendborg, Gudme, Egebjerg og Ryslinge kommuner. Museet har 5 afdelinger samt 2 skibe i søen.
Blandt de 6 afdelinger er Viebæltegård, den gamle fattiggård og arbejdsanstalt i Svendborg. Én af udstillingerne på Viebæltegård er den internationalt anerkendte børnehjemsudstilling: "Du skal ikke tænke på din far og mor".

Anne Hvides Gård - er den ældste private bygning i Svendborg. Den blev opført af adelsfruen Anne Hvide til Rødkilde i 1560. Gården blev bygget som et stort byhus med tilhørende udlænger, alt sammen bindingsværk i to etager.
I dag rummer Anne Hvides Gård den permanente udstilling ”Kram, knogler og klenodier”. En anderledes byhistorisk udstilling, der viser alt, hvad øjet kan begære af fund og kostbarheder fra den sydfynske historie - fra oldtid til nutid. Via computer kan man desuden bevæge sig fra gade til gade og se byens gamle huse, eller se fund og udgravninger fra Lundeborg og Gudme.

Danmarks Forsorgsmuseum - ligger i Danmarks eneste fredede fattiggård med offentlig adgang, den gamle Svendborg Fattig- og Arbejdsanstalt fra 1872. Under navnet Viebæltegård blev fattiggården til arbejdsanstalt i 1933. I 1961 skiftede den endnu engang funktion til forsorgshjem. Ved lukningen i 1974 reddede en gruppe borgere Viebæltegård fra nedrivning og Svendborg og Omegns Museum flyttede ind. Museet med tilhørende arkiver har lige siden ligget her.
I dag er hele fattiggården et socialhistorisk museum med dansk forsorgshistorie som speciale. I de fredede bygninger kan man opleve stedets gamle funktioner - mændenes opholdsrum, spisestue, badeværelse, måtteværksted, tvangsceller og mands- og kvindegårde. Også pigtråden på murene eksisterer stadig, som dengang stedet var beboet af fattiglemmer og senere vagabonder og hjemløse.
I sydfløjen vises udstillingen ”Du skal ikke tænke paa din far og mor”, en gribende historie om børns opvækst på børnehjem i det 20. århundrede.

Hvidkilde Gods - omgivet af skove og småsøer. Omtales første gang i 1376, da Johan Wittekop sad her som kongens lensmand, og kom senere i Rønnow-slægtens eje. 1725 blev den overtaget af en københavnsk borger, Johan Lehn, der adledes i 1731. Det ombygges i 1742 til tidens stil: barok med 2 sidefløje og midtrisalit til den nuværende kønne barokbygning. Haven er ligeledes i barok og anlagt omkring 1770. Ligger smukt ved Hvidkilde Sø og vandmøllen Røde Mølle. Hvidkilde Gods ejes og drives i dag af Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.
Siden sommeren 1996 har Hotel Svendborg lejet en væsentlig del af Hovedbygningen.

Svendborg - er rig på kirker, hele syv er kan byen bryste sig af
Skt. Nikolaj - som den mest interessante. Opført i 13. årh. i romansk stil og restaureret i 1892, med alter af Joakim Skovgaard og glasmosaik af Kræsten Iversen. Usædvanlig smukt og levende indre med røde munkestensmure.
Sankt Jørgens Kirke - og Hospital blev oprindelig anlagt uden for middelalderbyen til de spedalske. Den nuværende teglstenskirke, et langhus fra ca. 1250-1300 med senere vestforlængelse, tårn og hvælvinger, har erstattet en lille romansk trækirke. Anlæggets boligfløje blev i 1500-tallet omdannet til stiftelse for gamle og syge; bygningerne, der nyopførtes i 1738, blev i 1999 overtaget af kirken.
Vor Frue Kirke - ligger højt på en bakke nord for Torvet. Kirken var oprindelig fra 1200-tallet, men blev i senmiddelalderen udvidet med bl.a. langhuskor og to korsarme med blændingsgavle. Kirkens nuværende skikkelse skyldes en hårdhændet restaurering i 1884 ved Ove Petersen.

Natur
Svendborg er en dejlig by, som forståeligt nok ”opfandt” cykelturismen. Der er mildt og kønt her ved sundet med de skovklædte bredder, og man kan gå og køre vidunderlige ture i alle retninger, især efter de store broer til Langeland og Tåsinge er blevet åbnet. Desuden færgeforbindelse til Ærøskøbing flere gange dagligt.

Svendborgssund - er 10 km lang. Spadsereturen langs kysten fra Svendborg, der ligger malerisk på skråningerne ned mod vandet, til Christiansmindes grønne skove, hører til Fyns allerdejligste. Udsynet over sundet med de mange sejlere er fuldt af liv og ynde, og kysten på Tåsinge er fredet og dermed skånet for bebyggelse.

 

Oplev andre byer på Fyn
Fåborg
Nyborg
Kerteminde
Middelfart
Assens

 

 
 

Nyhedsbrev
Din mailadresse her under:
og glæd dig til invitationer,
gode tilbud og nyheder

 


Kulturkalender
Aug
00:00
Kulturhavn i København
Kulturhavn 2019 fester havnen med hundredvis af kulturoplevelser i alle byens havne . Kom og vær med til festlige oplevelser.
Kulturhavn
Aug
00:00
Cookingfestival CPH
Copenhagen Cookingfestival finder sted 23.-30. august. Nyd bordets glæder og samvær med andre ved de mange arrangementer i København.
CPH Cookingfestival
Aug
17:00
Vandring + vin
Arkens museumsinspektør fortæller om sommerens udendørs udstilling KROPPENS ARENA. Nyd et glas vin med andre deltagere.
Arken Kunstmuseum
Aug
14:00
Christianshavn 400 år - fødselsdagstur 31/8
Lørdag 31. august kl. 14.00
Christianshavn blev grundlagt af Christian 4. i 1618 og det er nu 400 år siden. Christianshavn er aldrig brændt, så her finder vi oprindelige gader og huse.
Sep
17:00
Dragør - skipperbyen yderst på Amager -
Søndag 1. september kl. 17.00
Dragør er skipperbyen yderst på Amager med de kendte gulmalede skipperhuse med røde teglstenstage og stråtækte fiskerhuse..
Byvandring rundt på havnen og
Sep
00:00
Golden Days Festival
Golden Days Festival 1989 sætter fokus på "Året 1989", hvad skete der. Jo bl.a. Berlinmuren faldt og Europa blev ét igen. Klik på link og se det store program.
Golden Days Festival
Sep
10:00
Christianshavn 400 år - fødselsdagstur 14/9
Lørdag 14. september kl. 10.00
Christianshavn blev grundlagt af Christian 4. i 1618 og det er nu 400 år siden. Christianshavn er aldrig brændt, så her finder vi oprindelige gader og huse. En
Sep
17:00
Assistens Kirkegården - tusmørketur - 25/9
Onsdag 25. september kl. 17.00
Københavnerne har begravet deres døde på Assistens Kirkegården i 260 år og det er begravet flere hundrede kulturpersonligheder, som nu er kulturminder.
Oct
09:45
Metroens hovedkvarter - god oplevelse - 9/9
Onsdag 9. oktober kl. 9.45
Metroselskabets administration og værksted ligger på Metrovej 3. Her overvåges hele Metronettet og værkstederne hvor togene repareres og klargøres. Kom m
Oct
17:00
Bondebyen + dagens ret - 7/10- FØRST PÅ SEPTEMBER
Onsdag 9. oktober kl. 17.00
Det begyndte med Bondebyen og kirken for 800 år siden. I 1766 kom Kongevejen til og i 1863 kom jernbanen til Lyngby.
Byvandring hør om kirken, møllerne
Kulturens Venner
Kulturens Venner ApS
CVR: 29 42 33 69
Send en mail - hurtigt svar