Opret gratis profil nu
og glæd dig til invitationer,
gode tilbud og nyheder

Nyhed: Kulturkalender

 
 
Nyborg
- færgebyen
- seværdigheder
- Nyborg Slot
- web seværdigheder
Nyborg.dk - kommunens website 
Visit Nyborg - turistinformation

Wikipedia - om Nyborg

Nyborg var tidligere synonym med færge overfart til Korsør. Siden kom Storebæltsbroen og siden er Nyborg udviklet til en prægtig by med historiske aner.
 
Nyborg Kommune, (1193 Nyburg 'den nye borg', om Nyborg Slot)

På sydsiden ligger Slipshavn i læ bag en krumodde. Halvøen afgrænser Nyborg Fjord, der fra Storebælts Vesterrende fører ind mod Nyborg med dybder på indtil 11 m. 
Færgebyen
Efter færgefartens ophør og flytning af Nyborg Station ligger store spor- og havnearealer klar til anden brug. På selve færgehavnen og den kommunale Vesthavn er der planer om omfattende boligbyggerier. Byens og kommunens folketal har været nogenlunde konstante siden åbningen af Storebæltsforbindelsen.
Kommunevåben. Våbenet kendes i form af et segl fra ca. 1300. Borgen hentyder til Nyborg Slot. Betydningen af mandshovedet, der kom til i 1500-t., kendes ikke. Stjernen og halvmånen kan muligvis symbolisere Jomfru Maria, som byens kirke er indviet til. Det er registreret i Kommunevåbenregistret.
Forhistorie. I Nyborg Kommune er der bevaret fire storstensgrave, en hellekiste og 45 gravhøje. Flere end 100 oldtidsminder vides at være sløjfet. I Skrøbeshave er fundet en grav fra ældre romersk jernalder, hvor en over 60-årig kvinde var begravet med et rigt gravudstyr, bl.a. romerske bronzekar. I Slipshavn Skov er gjort en del guldfund fra ældre germansk jernalder. Enestående er en lille guldstatuette af en mand, fundet i 1981. Figuren er nøgen bortset fra en halsring, der er meget lig den næsten kilotunge guldhalsring, der er fundet nordligere på Østerø nord for Slipshavn. Ved Avnslev Kirke har der stået en nu forsvundet runesten fra vikingetiden.

Nyborg by har indtil 1998 været en af Danmarks vigtigste færgebyer. Gennem 1900-t. er der udviklet et alsidigt erhvervsliv med mange arbejdspladser især på offentlige institutioner. Byen har bl.a. specialskole for døve og for søfart, sygehus, flere uddannelsesinstitutioner, et statsfængsel og Danmarks centrale behandlingsanlæg for kemisk affald, Kommunekemi. Ved Storebæltskysten ligger bl.a. kongreshotellet Nyborg Strand. På mellemstore industrivirksomheder produceres bl.a. fødevarer, tjære og plast, og på en række mindre fremstilles jern- og metalvarer. Den indtil 11 m dybe havn ligger tæt ved den meget trafikerede T-rute gennem Storebælt og er tilgængelig fra jernbane- og motorvejsnettet. Efter at færgetrafikken til Korsør ophørte i 1997 for tog og i 1998 for biler, udnyttes havnen især til godstrafik. Desuden findes en mindre fiskerihavn samt en lystbådehavn med værft. Den tidligere ø Lindholm er gjort landfast ved opfyldninger; den var anlægshavn for Vestbroen. I et tidligere færgeleje ligger Dansk Færgemuseums flagskib, M/F Frederik IX.
Nyborg har bevaret sin karakter af fæstningsby, og inden for de imponerende voldgrave ligger Nyborg Slot, Vor Frue Kirke og mange smukke købstadshuse i et oprindeligt gadenet. Ved kirken ligger Præstegården fra ca. 1400 (senere ombygget) og Korsbrødregården fra omtrent samme tid, men udvidet i 1600-t. Som del af fæstningsværkerne står endnu Landporten, en 40 m lang portbygning fra 1660. På Torvet ligger rådhuset, opr. fra 1803; Nyborg og Omegns Museer blev 1918 indrettet i Mads Lerches Gård, et toetagers bindingsværkshus fra 1600-t. Uden for voldgravene ligger nyere bebyggelse især mod nord og sydvest. Industrikvarterer findes vest for byen og ved Lindholm. Rekreative områder med bl.a. golfbane findes på Knudshovedhalvøen.

Nyborg Statsfængsel er et lukket statsfængsel for mænd, opført 1913 som to identiske fængsler inden for samme ringmur med i alt 224 pladser. Midterfløjen med 205 pladser blev taget i brug 1920, og 1933 blev nordfløjen indrettet som lukket ungdomsfængsel; resten af fængslet husede voksne fanger. Ungdomsfængslet blev nedlagt 1973; det har siden huset fængselsdømte fra Fyn og Sjælland og fra 1992 tillige en arrestafdeling for Nyborg Politikreds med hhv. 169 og 18 pladser (1998).Færgefarten - over Storebælt mellem Nyborg og Korsør blev indledt i middelalderen. Under Christian 4. (1624) blev der etableret en sejlskibs rute som en del af hovedpostruten mellem København og Hamburg.
I årene 1560-1856 var Nyborg også opkrævningssted for Strømtolden, der skulle erlægges af alle fremmede fartøjer, der gik igennem Storebælt (se Sundtolden).

Nyborg Slot
Nyborg Borg blev anlagt i 1170, skulle sammen med et vagttårn på Sprogø og Tårnborg (Korsør), disse 3 borge skulle beskytte overfarten over Storebælt. I middelalderen samledes Danehoffet på Nyborg Slot.
Slottet blev udvidet i 1400-tallet og yderligere under Christian 3. i 1540'erne, da der bl.a. blev skabt en ny riddersal og et trappetårn, ligesom ringmuren blev stærkt forbedret. Mange konger Christian 3. overnattede her hyppigt.
1658-60 blev borgen besat af svenske soldater, de anrettede store skader under deres ophold. De ventede på godt vejr, for at kunne sejle over Storebælt.
Dele af Nyborg Slot blev nedrevet mellem 1670 og 1722, stenene blev delvis brugt til opførelse af Odense Slot.
Den bevarede vest fløj blev i 1800-tallet brugt som korntørringsmagasin og tøjhus.
1917-1923 blev fløjen restaureret, således at slottet fik dets udseende, som det havde på Christian 3. tid.
  
Historie - Nyborg by opstod omkring en borg, som blev anlagt på en ø i Nyborg Fjord.
Pga. sin centrale beliggenhed og gode havn blev Nyborg vært for danehoffet, de efterhånden årlige møder mellem kongen og rigets mægtigste mænd, sidste gang i 1413.
Byen oplevede en blomstringstid i 1500-tallet, da den blev udvidet og omgivet af et voldanlæg. I samme periode havde købmændene gode indtægter ved udførsel af korn fra store dele af Fyn.

Nyborg Strand, Hotel Nyborg Strand, bygget 1899, blev i 1912 købt af Den selvejende Institution Hotel Nyborg Strand og omdannet til missionskursted og landsmødecenter på initiativ af bl.a. Henry Ussing. Institutionen, der i dag hedder Nyborg Strand Fonden, har gennem årene benyttet stedet til de årlige "Nyborgmøder" og sammenkomster for folke- og fælleskirkelige organisationer og bevægelser. Hotellet fungerer i øvrigt som almindeligt kursus- og konferencecenter.

 

 
 

Nyhedsbrev
Din mailadresse her under:
og glæd dig til invitationer,
gode tilbud og nyheder

 


Kulturkalender
Aug
00:00
Kulturhavn i København
Kulturhavn 2019 fester havnen med hundredvis af kulturoplevelser i alle byens havne . Kom og vær med til festlige oplevelser.
Kulturhavn
Aug
00:00
Cookingfestival CPH
Copenhagen Cookingfestival finder sted 23.-30. august. Nyd bordets glæder og samvær med andre ved de mange arrangementer i København.
CPH Cookingfestival
Aug
17:00
Vandring + vin
Arkens museumsinspektør fortæller om sommerens udendørs udstilling KROPPENS ARENA. Nyd et glas vin med andre deltagere.
Arken Kunstmuseum
Aug
14:00
Christianshavn 400 år - fødselsdagstur 31/8
Lørdag 31. august kl. 14.00
Christianshavn blev grundlagt af Christian 4. i 1618 og det er nu 400 år siden. Christianshavn er aldrig brændt, så her finder vi oprindelige gader og huse.
Sep
17:00
Dragør - skipperbyen yderst på Amager -
Søndag 1. september kl. 17.00
Dragør er skipperbyen yderst på Amager med de kendte gulmalede skipperhuse med røde teglstenstage og stråtækte fiskerhuse..
Byvandring rundt på havnen og
Sep
00:00
Golden Days Festival
Golden Days Festival 1989 sætter fokus på "Året 1989", hvad skete der. Jo bl.a. Berlinmuren faldt og Europa blev ét igen. Klik på link og se det store program.
Golden Days Festival
Sep
10:00
Christianshavn 400 år - fødselsdagstur 14/9
Lørdag 14. september kl. 10.00
Christianshavn blev grundlagt af Christian 4. i 1618 og det er nu 400 år siden. Christianshavn er aldrig brændt, så her finder vi oprindelige gader og huse. En
Sep
17:00
Assistens Kirkegården - tusmørketur - 25/9
Onsdag 25. september kl. 17.00
Københavnerne har begravet deres døde på Assistens Kirkegården i 260 år og det er begravet flere hundrede kulturpersonligheder, som nu er kulturminder.
Oct
09:45
Metroens hovedkvarter - god oplevelse - 9/9
Onsdag 9. oktober kl. 9.45
Metroselskabets administration og værksted ligger på Metrovej 3. Her overvåges hele Metronettet og værkstederne hvor togene repareres og klargøres. Kom m
Oct
17:00
Bondebyen + dagens ret - 7/10- FØRST PÅ SEPTEMBER
Onsdag 9. oktober kl. 17.00
Det begyndte med Bondebyen og kirken for 800 år siden. I 1766 kom Kongevejen til og i 1863 kom jernbanen til Lyngby.
Byvandring hør om kirken, møllerne
Kulturens Venner
Kulturens Venner ApS
CVR: 29 42 33 69
Send en mail - hurtigt svar