Opret gratis profil nu
og glæd dig til invitationer,
gode tilbud og nyheder

Nyhed: Kulturkalender

 
 
Fåborg
Fåborg-Midtfyn - kommunens hjemmeside
Visit Fåborg  
Wikipedia - om Faaborg
Fåborg Museum
- Ymerbrønden - Kaleko Mølle -
Vægterture i FåborgByvandringer

Seværdigheder - attraktioner - oplevelser

Faaborg er indbegrebet af sydfynsk charme, med flotte omkringliggende landskaber, hyggeligt bymiljø og beliggende lige ud til det sydfynske øhav.
De smukke fynske landskaber er blevet foreviget af de kendte fynske malere, der lagde grunden for Fåborg Museum, hvor deres kunst kunne blive udstillet og samtidig blive på Fyn. Faaborg Museum blev grundlagt af konservesfabrikant Mads Rasmussen.

Faaborg Turistbureau - byder velkommen.
Torvet 19
Tlf. 72 22 18 18
Bureauet er behjælpelig med kort, udlejning, booking m.v.

Fåborg har bevaret det gamle idylliske købstadsmiljø med brostens belagte veje og stræder, som sammen med de smukke byhuse og gamle købmandsgårde fremtryller et købstadsmiljø, som kun få byer i Danmark byder på.
Læs videre om byens seværdigheder nedenfor.

Selv om byen i middelalderen blev hærget af krige og brande, har den bevaret mange smukke huse, der danner hyggelige gadebilleder.


Natur
Fra naturens side er Faaborg blevet skænket en enestående grøn og frodig natur, der veksler mellem bakker, skove og vand. Som Visit Faaborg skriver: Faaborg har det sydfynske øhav i forhaven og Svanninge Bakker i baghaven.

Området omkring Faaborg har et varieret landskab med reliefrige, skovklædte bakker, tre større søer samt en lang kystzone med øerne Lyø, Avernakø, Bjørnø og Store Svelmø mod syd og Illum og Vigø mod vest.
Skovene dækker næsten en femtedel af arealet.

 Seværdigheder i Faaborg

Byens hjerte - er Torvet med Ymerbrønden og Faborg Turistbureau. Fra Torvet stråler middelalderens gader og stræder ud, det er bl.a. Østergade, Adelgade, Mellemgade og andre.
For enden af Østergade går Grønnegade på tværs og her ligger Fåborg Museum, som enhver besøgende i Faaborg bør opleve.
I Strandgade ligger Faaborg Arrest fra 1800-tallet. Faaborg Byferie i Torvegade, så bor du midt i byen.
Den gamle Vesterport stammer fra 1400-tallet. Den sidste rest af byens befæstning.
Klokketårnet i Tårnstræde - er ra cirka 1450. Klokketårnet er byens vartegn idag.
Jo - oplavelser er der nok af. Problemet er bare at tage sig til til at opleve det hele.

Vægterne

Fåborg har bibeholdt vægterne, der går hver aften kl. 21.00 - perioden ca. 25. juni til 25. august.
Turene begynder ved Klokketårnet - følg gerne med vægterne, hør deres sange og de spændende historier om byen.
Turen er gratis.

Vesterport
Kun 2 byer i Danmark (Stege og Fåborg) har bevaret en byport fra middelalderen.
Vesterport i Fåborg er fra omkring 1230 og
er den sidste rest af en middelalderlig befæstning med volde og grave omkring byen. Senere tjente Vesterport og tre andre porte som opkrævningssteder for købstadstolden.
Porten er opført af svære, røde munkesten, med kamtakkede gavle i øst og vest. I 1728 brændte den øverste del. Restaureret i 1770 og 1917.


Klokketårnet
Fåborgs markante vartegn er naturligvis klokketårnet, som var en tilbygning til den daværende senromanske Sct. Nikolaj kirke i midten af 1400-tallet.
Selve kirken blev revet ned efter Reformationen, da byen fik overdraget den nuværende Helligåndskirke, der var opført som klosterkirke kort før Reformationen.
Når tårnet er blevet stående, hænger det sammen med, at det altid har været et godt pejlepunkt, når søfarende har nærmet sig byen.
Byens vægtere har gennem århundreder haft deres udgangspunkt i Klokketårnet. Fra tårnets top holdt vægterne udkik efter brande og såvel deres vægterture rundt i gader og stræder.

H.C. Andersen - skrev om Faaborg: "De kan tro, det er en ret venlig by Faaborg" 

Under en rejse rundt i Danmark, kom vor berømte digter H.C. Andersen til Faaborg.
Han aflagde et besøg hos sin studiekammerat Christian Voigt og her blev han straks forelsket i søsteren Riborg.
Efter det første møde med Riborg Voigt, skrev H. C. Andersen:

»Her opgik pludselig saa heftig en ny Verden for mig, saa stor og dog rummes den i fire Linier. «

“To brune Øjne jeg nylig så
i dem mit Hjem og min Verden lå.
Der flammed’ Snillet og Barnets Fred;
jeg glemmer dem aldrig i Evighed!


Faaborg Museum - er en enestående samling af malerier og skulpturer af de fynske malere. Det er etatsråd og Konservesfabrikant Mads Rasmussen som skabte museet i 1910 i Konservesgården i Faaborg.
I 1915 blev museumsbygningen, tegnet af arkitekten Carl Petersen, indviet og åbnet  for publikum.
Bag den buede facade ligger en række farverige udstillingsrum.
I 1997 blev ny udstillingsfløj, tegnet af arkitekten Niels Frithiof Truelsen, indviet til den grafiske samling og foredrag/koncerter. Museumshaven blev nyanlagt sommeren 1997 i forbindelse med indvielsen af den nye museumsfløj.
Faaborg Museum hjemmeside  

Artikel om Faaborg Museum


Skulpturer
Faaborg er rig på skulpturer i det offentlige rum.
Skulpturer pynter og glæder byens befolkning og besøgende turister.
Skulturer i det offentlige rum fortæller også om, at kommunen tager kulturen alvorlig.
Skulptur-Faaborg.dk viser et rigt udvalg. Her skal blot nævnes nogle få. 
Ymerbrønden - på Torvet er oprindelig lavet i sandsten; den er i dag i bronze og opstillet i 1964. Historien bag skulpturen er baseret på sagn og myter, der handler om "Verdens Tilblivelse".
Ambrocius Stub Brønden - i Tårngade. Til minde om digteren Ambrosius Stub der en periode var gæst hos Holger Rasmussen - stifteren af Faaborg Museum.

Faaborg Arrest
, der siden 1926 havde fungeret som byens arresthus, åbnede dørene for offentligheden i 1991 som Danmarks første arresthusmuseum.
I arresthusets celler og vagtrum er indrettet interiører, der viser noget om indretningen og dagligdagen i en lokal arrest fra den sene middelalder, hvor cellerne lå under den daværende byrådssal frem til dagens celle med lejet TV og kaffemaskine.
I nogle celler vises forskellige specialudstillinger med emner som flugt, narko, tatovering, vold og selvmord. Desuden er både den originale detention og sikringscellen bevaret med det originale inventar.


Voigts Minde
De store købmandsgårde i de danske købstæder er sædvanligvis placeret enten ved byernes torve eller ved hovedindfaldsvejene. I Faaborg finder vi en af byens navnkundigste købmandsgårde, Voigts Gaard, i Vestergade, som gennem den middelalderlige Vesterport forbandt byen med oplandet mod vest og nord.
Og Riborgs navn skulle få en helt enestående plads i Faaborgs historie, idet en sønnedatter, som opkaldtes efter hende, skulle blive mere berømt end nogen anden faaborgenser.
Købmandsgårdens enorme kompleks, det 38 fag og 60 m lange forhus og de mindre huse på bagarealet, blev i gårdens velmagtsdage under købmand Lars Peter Voigt udbygget med pakhuset og det tilhørende sidehus i 1837-38.
Pakhuset er bevaret i næsten uændret skikkelse og er med sin drøjde og sin fornemme, forenklede arkitektur Faaborgs mest monumentale pakhus.

Kanoner, Voigt Minde
På Kanonstillingen står to kanoner i sommerhalvåret. Kanonløbene er 210 år gamle af typen 6 punds finbankere støbt på kanonstøberiet i Finspång i Sverige.
Lavetterne er nøjagtige kopier af voldlavetter, som blev brugt i 1700-årene. De er udført af egetræ og malet med den originale maling i de farver rød/gul, som brugtes af det oldenborgske kongehus.
Faaborg Kanonerlaugs medlemmer er iklædt uniformer, som blev anvendt af Dansk Artillerikorps omkring år 1800.


Den Gamle Gård - Øhavsmuseet - er som en rejse tilbage i tiden.
Oplev et stykke af Fåborg for 200 til 300 år siden. Oplev den historiske stemning både inde og ude.
Se de orientalske skatte, som sejlskibene bragte hjem fra de store verdenshave. Oplev også de smukke broderier fra Lyø, lige ude i det Sydfynske Øhav.
Den Gamle Gaard består ud over specialudstillinger af en række interiører, der belyser 1700-1800-tallets boligindretning i en større købmandsgård.

Museet er indrettet i to sammenhængende købmandsgårde fra begyndelsen af 1700-tallet.
I den ene gård er bevaret fine interiører fra 1700- og 1800-tallet, bl.a. en sal med rokokodekorationer på alle paneler og et karnapværelse med empiredekorationer fra 1820'erne.
Desuden vises forskellige specialsamlinger om søfart, porcelæn, tekstiler fra Lyø, lertøj fra Faaborg m.m.
I nabogården - vises landets største samling af glas fra Fyens Glasværk. Museets samling omfatter ca. 1300 stykker. Faaborgs status som en af Danmarks største søfartsbyer i slutningen af 1700-tallet afspejles i en stor del af museets samlinger. Porcelæn fra Delft, lertøj fra Stettin og Kellinghusen og kostbare glas fra Norge og Tyskland var nogle af de varer, handelsskibene bragte hjem.
I søfartsstuen - vises en fin samling skibsportrætter, hvoraf en del er malet af lokale malere. Desuden er der eksempler på de souvenirs, søfolkene bragte hjem fra fremmede havne.
Pottemageriets historie - i Faaborg er også godt belyst. Ikke mindst produkterne fra "Seidelins Pottemageri" på Torvet er kendt af samlere landet over. Museet har udstillet en stor samling, der belyser værkstedets produktion gennem to generationer med hver deres specialiteter.

Den gamle Gaard hjemmeside
Holkegade 1. Fåborg.

Veterantoget Faaborg til Korinth
Tag en tur med den Sydfyenske Veteranjernbane med veterantoget og oplev en tur med bumletoget som i 1950'erne.
Toget passerer gennem de smukke fynske landskaber og passerer både skove og marker og med flere kik ud over Øhavet.
Læs mereSeværdigheder udenfor Faaborg

Kaleko Mølle er Danmarks ældste fungerende vandmølle og ligger endnu i sine oprindelige omgivelser med åløb og mølledam. Har siden 1400-tallet været vandmølle på stedet.
De ældste dele af de nuværende bygninger, herunder selve mølleriet, stammer fra midten af 1600-tallet. Møllebygningen er indrettet, som en møllerbolig kunne se ud i 1800-tallet med genstande fra egnen.
Desuden findes huggehus, lade og stald. Staldbygningen, der er opført 1855, er nu indrettet med cafeteria, hvor der kan købes varme drikke og is. I haven er der legemuligheder for børnene. De besøgende er velkomne til at medbringe mad.

Horneland var stenalderens metropol
Ude ved fjordens vestside ligger Horneland med stendysser.
Datidens befolkning levede på bopladser nær ved kysten, hvilket de mange stendysser og arkæologiske fund vidner om.
Fortidshistorien fortæller nutiden om hvordan de boede og levede. De fiskede i havet og i skoven hentede de træ og jagede dyr.
De mange arkæologiske fund kan ses og opleves på Øhavsmuseet i Faaborg. 


Horne Kirke - er Fyns eneste rundkirke. Bl.a. malet altertavle af Eckersberg.

Hvedholm Gods - oprindelig opført i 1588, men genopført i 1681 efter en brand.
Godset fungerer nu som slotshotel under kæden Danske Slotshoteller.

Hvedholm Gods

Svanninge Bakker eller De Fynske Alper. Bakkerne ligger nord for Faaborg, det  er et stort og meget naturskønt område.
Et kæmpe system af bakker, der blev dannet foran isranden under sidste istid.
Terrænet er meget kuperet, og fra bakketoppene har man en fantastisk udsigt ud over Helnæsbugten og det sydfynske øhav.
Udsigtstårn med udstillinger om Svanninge Bakker.

Svanninge Bakker

 
 

Nyhedsbrev
Din mailadresse her under:
og glæd dig til invitationer,
gode tilbud og nyheder

 


Kulturkalender
Aug
00:00
Kulturhavn i København
Kulturhavn 2019 fester havnen med hundredvis af kulturoplevelser i alle byens havne . Kom og vær med til festlige oplevelser.
Kulturhavn
Aug
00:00
Cookingfestival CPH
Copenhagen Cookingfestival finder sted 23.-30. august. Nyd bordets glæder og samvær med andre ved de mange arrangementer i København.
CPH Cookingfestival
Aug
17:00
Vandring + vin
Arkens museumsinspektør fortæller om sommerens udendørs udstilling KROPPENS ARENA. Nyd et glas vin med andre deltagere.
Arken Kunstmuseum
Aug
14:00
Christianshavn 400 år - fødselsdagstur 31/8
Lørdag 31. august kl. 14.00
Christianshavn blev grundlagt af Christian 4. i 1618 og det er nu 400 år siden. Christianshavn er aldrig brændt, så her finder vi oprindelige gader og huse.
Sep
17:00
Dragør - skipperbyen yderst på Amager -
Søndag 1. september kl. 17.00
Dragør er skipperbyen yderst på Amager med de kendte gulmalede skipperhuse med røde teglstenstage og stråtækte fiskerhuse..
Byvandring rundt på havnen og
Sep
00:00
Golden Days Festival
Golden Days Festival 1989 sætter fokus på "Året 1989", hvad skete der. Jo bl.a. Berlinmuren faldt og Europa blev ét igen. Klik på link og se det store program.
Golden Days Festival
Sep
10:00
Christianshavn 400 år - fødselsdagstur 14/9
Lørdag 14. september kl. 10.00
Christianshavn blev grundlagt af Christian 4. i 1618 og det er nu 400 år siden. Christianshavn er aldrig brændt, så her finder vi oprindelige gader og huse. En
Sep
17:00
Assistens Kirkegården - tusmørketur - 25/9
Onsdag 25. september kl. 17.00
Københavnerne har begravet deres døde på Assistens Kirkegården i 260 år og det er begravet flere hundrede kulturpersonligheder, som nu er kulturminder.
Oct
09:45
Metroens hovedkvarter - god oplevelse - 9/9
Onsdag 9. oktober kl. 9.45
Metroselskabets administration og værksted ligger på Metrovej 3. Her overvåges hele Metronettet og værkstederne hvor togene repareres og klargøres. Kom m
Oct
17:00
Bondebyen + dagens ret - 7/10- FØRST PÅ SEPTEMBER
Onsdag 9. oktober kl. 17.00
Det begyndte med Bondebyen og kirken for 800 år siden. I 1766 kom Kongevejen til og i 1863 kom jernbanen til Lyngby.
Byvandring hør om kirken, møllerne
Kulturens Venner
Kulturens Venner ApS
CVR: 29 42 33 69
Send en mail - hurtigt svar